Follow
Asuman Duatepe-Paksu
Title
Cited by
Cited by
Year
MATEMATiK TUTUM ÖLÇEGi GELiŞTiRiLMESi
A Duatepe, S Cilesiz
2171999
Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels
A Duatepe-Paksu, B Ubuz
The Journal of Educational Research 102 (4), 272-286, 2009
1942009
An investigation on the relationship between Van Hiele geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers
A Duatepe
Middle East Technical University, 2000
1922000
The effects of drama based instruction on seventh grade students’ geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry
A Duatepe
Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara …, 2004
1512004
Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi
A UMAY, OA ÇIKLA, A DUATEPE
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 198-211, 2006
982006
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütme becerileri üzerine niteliksel bir çalışma
OA ÇIKLA, A DUATEPE
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
982002
Orantısal akıl yürütme gerektiren sorularda öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejilerinin soru türlerine göre değişiminin incelenmesi
A DUATEPE, OA ÇIKLA, M KAYHAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 73-81, 2005
792005
Comparing teachers’ beliefs about mathematics in terms of their branches and gender
A Duatepe-Paksu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 2008
652008
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları
A Duatepe-Paksu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 203-218, 2013
602013
8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi
E İymen, A Duatepe-Paksu
EĞİTİM VE BİLİM 40 (177), 2015
562015
Orantısal Akıl Yürütme Becerisi Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi.
O Akkuş, A Duatepe-Paksu
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
552006
Yaratıcı dramanın matematik eğitiminde kullanılması: Kümeler alt öğrenme alanında bir uygulama
A Duatepe, O Akkuş
Yaratıcı Drama Dergisi 1 (1), 89-95, 2006
552006
The attitudes towards teaching professions of in-service and pre-service primary school teachers
A Duatepe, O Akkuş-Çıkla
Pedagogika 70, 61-65, 2004
502004
Drama based instruction and geometry
A Duatepe, B Ubuz
10th ICME International Congress on Mathematical Education, 4-17, 2004
452004
Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri
A Duatepe-Paksu
Matematik Eğitiminde Teoriler, 265-275, 2016
44*2016
Üslü ve Köklü Sayılar Konularındaki Öğrenme Güçlükleri
A Duatepe-Paksu
Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, 9-39, 2008
422008
Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
A Duatepe, B Ubuz
Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sunulan bildiri …, 2004
40*2004
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİK YAPILARA İLİŞKİN ÇİZİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
A DUATEPE-PAKSU
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (3), 827-840, 2013
372013
Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersleri Hakkında Öğretmen Görüşleri
A Duatepe-Paksu, B Ubuz
Yaratıcı Drama Dergisi 1 (3/4), 193-206, 2007
352007
Van Hiele Geometrik Düşünme Seviyeleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
A Duatepe
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler, 562-568, 2000
352000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20