Follow
Burak Kağan TEMİZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi
TAN Mustafa, BK TEMİZ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (13), 89-101, 2003
4842003
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001
1532001
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
1052002
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
942006
Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri
B TEMİZ, M Tan
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
832009
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
672003
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
652007
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
B TEMİZ
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
462009
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK Temiz
Educational Research and Reviews 8 (11), 766, 2013
452013
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 13 (13), 89-101, 2003
302003
The Sufficiency of The Numerical Questions in The ÖSS Examination in The Year 2003 on The Measurement of The Students Scientific Process Skills
U KANLI, B TEMİZ
Eğitim ve Bilim Dergisi 31 (140), 2006
232006
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
202014
İlköğretim fen öğretiminde bütünleyici bilimsel süreç becerileri
B TEMİZ, M TAN
Çağdaş Eğitim Dergisi, 2003
192003
İlköğretim fen öğretim programının bilimsel süreç becerilerini geliştirmede hedefler, içerik ve eğitim durumları bakımından incelenmesi
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
Bildiri ODTÜ 5, 2002
182002
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
172010
Assessing skills of identifying variables and formulating hypotheses using scenario-based multiple-choice questions
B TEMİZ
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (1), 1-17, 2020
162020
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
142015
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
BK Temiz, TAN Mustafa
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 195-202, 2009
142009
Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerinin ölçülmesi
BK TEMİZ, TAN Mustafa
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (3), 151-174, 2007
142007
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri
B TEMİZ, U KANLI
13*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20