Follow
Enver Özkalp
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgütsel davraniş
E Özkalp
Anadolu Universitesi, 2003
17372003
Sosyolojiye giriş
E Özkalp
Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, 1993
6501993
Davraniş Bilimlerine Giriş
E Özkalp
Anadolu Universitesi, 1993
4041993
Örgütsel davranış (4. baskı)
E Özkalp, Ç Kırel
Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010
2472010
Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları
E Özkalp, Ç Kırel
Açık Öğretim Fakültesi Yayın, 1996
2471996
Schaufeli ve Bakker tarafindan geliştirilmiş olan İşe Angaje Olma ölçeğinin Türkçe’de güvenilirlik ve geçerliliğinin analizi
E Özkalp, B Meydan
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 17 (3), 1-19, 2015
1952015
Sapkın örgütsel davranışlar ve çalışma yaşamında yeni bir olgu: Sanal kaytarma (cyberloafing) ve iş ilişkilerine etkileri
E Özkalp, U Aydın, S Tekeli
Çimento İşveren Sendikası Dergisi 26 (2), 18-33, 2012
1912012
Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim
E Özkalp, Ç Kırel
Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın 149, 2001
1452001
Örgütsel davranışta yeni bir boyut: Pozitif (olumlu) örgütsel davranış yaklaşımı ve konuları, 17
E Özkalp
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı 17, 491-498, 2009
1372009
Örgütsel Davranış, Ekin Yayınevi, 5
E Özkalp, Ç Kırel
Baskı, Bursa, 81, 2011
1082011
Conflict management styles of Turkish managers
E Özkalp, Z Sungur, A Ayşe Özdemir
Journal of European Industrial Training 33 (5), 419-438, 2009
952009
Davranış bilimleri ve organizasyonlarda davranış
E Özkalp
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1981
861981
Örgütsel davranış
Ç Kırel, E Özkalp
Eskişehir: AÜ AÖF Yayınları, 1998
831998
Örgütsel toplumsallaşma sürecinde mentorluk ve mentor’un yeri ve önemi: Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir inceleme
E Özkalp, Ç Kırel, Z Sungur, AA Cengiz
Anadolu Üniversitesi, 2006
792006
Örgütlerde davranış
E Özkalp, Z Sabuncuoğlu
Anadolu Üniveritesi Açıköğretim Fakültesi, 1990
601990
Örgütlerde işin çalışanlar için anlamı ve iş dizaynı
E Özkalp
Kamu-İş Dergisi 7 (2), 1-26, 2003
552003
Psikolojiye giriş dersleri
E Özkalp
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2003
542003
Anadolu Üniversitesi Yayınları
E Özkalp, S Giriş
Etam Matbaa, 197, 1995
531995
Örgüt kültürü ve kuramsal gelişmeler
E Özkalp
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi 1 (2), 59-85, 1995
511995
Sosyolojiye giriş, 14
E Özkalp
Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005
482005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20