Follow
Huriye Toker
Huriye Toker
Verified email at yasar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL SORUMLULUK: KAMU VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ
H Toker, M Tat
Selçuk İletişim 8 (1), 34-56, 2013
432013
Şiddet, Demokrasi Ve Terör Bağlaminda Ana Akim Medyanin Analizi: 15 Temmuz Darbe Girişimi
G Melek, H Toker
Erciyes İletişim Dergisi 5 (1), 222-234, 2017
212017
TOPLUMSAL ŞİDDETİN AKTARIM YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLMESİ: BASININ TELEVİZYONLAŞMASI BAĞLAMINDA ŞEFİKA ETİK CİNAYETİ
H Toker, D Altun
Selçuk iletişim 9 (1), 115-140, 2015
192015
Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumları ve sosyal beğenirlik düzeyleri
Z GEDİK, H TOKER
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 111-116, 2018
172018
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Facebook kullanımı: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme
H Toker
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
172016
Expecting the unforeseeable: The 2007 Turkish elections in the media
C Balkir, S Banducci, D Soyaltin, H Toker
Turkish Studies 9 (2), 197-212, 2008
172008
Doğal afetler, iletişim ve medya
H Toker
Bütünleşik Afet Yönetimi, 249-278, 2016
152016
2015 Haziran Ve Kasim Seçimlerinde Siyasal Eğilim: Yeni Bir Kamuoyu Ölçümleme Araci Olarak Twitter
H Toker, S Erdem, P Özşarlak
Erciyes İletişim Dergisi 5 (1), 96-116, 2017
142017
22 TEMMUZ, OSLO, NORVEÇ: TOPLUM KENDİNİ SORGULUYOR BREİVİK SALDIRISI ÖRNEK OLAYI
Sİ AKÇALI, H TOKER
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (5 Issue 7), 27-48, 2019
122019
The Norwegian way: Protection through higher education the recognition process for Syrian refugees in HE
H Toker
International Migration 58 (4), 101-116, 2020
112020
Social responsibility education in Turkey
H Toker, D Turker, C Altuntaş Vural
Social responsibility education across Europe: A comparative approach, 1-28, 2016
102016
Kadınların Bakışıyla Kent Konseyleri Katılımcılık Aracı Mıdır? İzmir Kent Konseyi Örneği
D Altun, H Toker
92017
Ulusal politikanın uluslararasılaşması: siyasal seçimler, uluslararası iletişim ve medya
H Toker
Orion Kitabevi, 2013
92013
NGOs and CSR
H Toker
Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility. Berlin and Heidelberg …, 2013
92013
More national less European? The comparison of the last two general elections in Turkey
H Toker
European Journal of Communication 30 (2), 188-208, 2015
82015
Toplumsal cinsiyet: farklı disiplinlerden yaklaşımlar
D Altun, H Toker
(No Title), 2017
72017
Two countries: One pattern: A comparative study of gender representation in the news of Norwegian and Turkish newspapers
H Toker
72004
Too similar to be different?‘syrian refugee’coverage in the turkish and norwegian popular media
H Toker
KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry 7 (1), 63-83, 2019
62019
Attitudes toward the disabled and social desirability among university students
Z GEDİK, H TOKER
Journal of Higher Education and Science 8 (1), 111-116, 2018
62018
2016 SULTANAHMET TERÖR EYLEMİ: YERELİN KÜRESELLEŞMESİ
G Melek, H Toker
Selçuk İletişim 9 (3), 178-203, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20