Follow
Serkan Yucel
Serkan Yucel
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19’un BIST imalat sektörü firmalarına olan finansal etkilerinin finansal oranlar ve istatistiksel tekniklerle incelenmesi
S Yücel, İ Durak
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-126, 2021
342021
Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlama standartları konularında yayınlanmış akademik çalışmalar (2007-2014 arası literatür taraması)
S Yücel, MA Öncü, O Kartal
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 39-66, 2015
312015
TEMİZ ÜRETİMİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA.
Hİ Yazgan, MS YILDIZ, S Yücel
Journal of International Social Research 7 (32), 2014
162014
Türkiye'de Bağımsız Denetim ve İlişkili Konularda Yayımlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması).
MA Öncü, S Yücel, A BAĞDAT
Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences …, 2014
132014
TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
S Yücel, MA Öncü, A Akaytay
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 283-304, 2018
92018
5. FİNANSAL ORANLARIN FAALİYET ALANLARINA GÖRE DEĞİŞİMİNİN MERKEZ BANKASI SEKTÖR RAPORLARI YARDIMIYLA İNCELENMESİ
A Akaytay, K Çatı, S Yücel
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
82015
MUHASEBE KONULARINDA 2015-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAYINLANMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
S Yücel
Muhasebe ve Denetime Bakış 21 (64), 95-122, 2021
72021
Sanayi işletmelerinde çevreye duyarlı üretim uygulamaları: bir üretim işletmesinde örnek olay çalışması
S Yücel, MS Yıldız, Hİ Yazgan
The Journal of International Social Research 8 (38), 2015
72015
Gri ilişkisel analiz ve multi MOORA yöntemleri ile borsa istanbul’da işlem gören savunma sanayi sektörünün finansal performansının değerlendirilmesi
HM Arslan, S Yücel
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 36-57, 2021
5*2021
Muhasebe Eğitimi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin E-Muhasebe Uygulamaları Konusundaki İlgi Ve Farkındalıklarının İncelenmesi
S YÜCEL, A BAĞDAT
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (25), 1-22, 2022
42022
Investigation of Financial Impacts of COVID-19 on BIST Manufacturing Sector Firms by Financial Ratios and Statistical Techniques (Quantitative Article)
S YÜCEL, İ DURAK101
The Journal of Accounting and Finance 90, 101-126, 2021
32021
KAMU İDARELERİ İÇİN MALİ ANALİZ REHBERİ ORANLARI VE TOPSİS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
S YÜCEL
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23), 304-334, 2022
22022
BIST’DE İŞLEM GÖREN HABERLEŞME FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ SWARA-PROMETHEE HİBRİT YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S YÜCEL, HM ARSLAN
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 663-681, 2021
22021
İnternet Sitelerinin Değerlendirilmesinde TMS: 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı ve Türkiye Vergi Mevzuatı Hükümlerinin Karşılaştırılması
S Yücel
Düzce Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Düzce, 2013
22013
İşletmelerde Kullanılan Muhasebe Programlarından Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
S Yücel, M Kara
İşletme 4 (2), 269-286, 2023
12023
MUHASEBE BİLİM ALANI DOÇENTLİK ANAHTAR KELİMELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR İLE UYUMU
S Yücel
Journal of Accounting and Taxation Studies 14 (2), 569-607, 2021
12021
TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
S Yücel, MA Öncü, A Akcan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (73), 18-35, 2020
12020
ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE EĞİTİMİNDE AKADEMİSYENLERİN PAKET PROGRAM TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
S Yücel, A Bağdat
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 6 (2), 169-187, 2023
2023
MUHASEBEDEKİ YENİ UZMANLIK ALANLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN MUHASEBE DERSLERİNE KARŞI OLAN TUTUMA ETKİSİ
S YÜCEL
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 7 (1), 29-50, 2023
2023
NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİMİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE 2012-2022 YILLARI ARASINI KAPSAYAN BİR ARAŞTIRMA.
O ÖZEVİN, S YÜCEL
World of Accounting Science 25 (2), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20