Follow
Nihan Koran
Title
Cited by
Cited by
Year
36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının çocuğun katılım hakkına yer verme durumu açısından incelenmesi [Examination of the pre-school education program for …
T Gürkan, N Koran
Journal of Teacher Education and Educators 3 (2), 203-226, 2014
492014
Perceptions of Prospective Pre-school Teachers Regarding Children’s Right to Participate in Classroom Activities
N Koran, N Avcı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2017
402017
Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların katılım hakkı konusundaki uygulamalarının öğretmen adayı gözlemlerine göre incelenmesi
N Koran
Girne, KKTC, 2012
212012
Öğretmenlere yönelik çocuk hakları ve hak ihlalleri eğitiminin değerlendirilmesi üzerine nitel bir çalışma
N Koran
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015
172015
Mobile technology usage in early childhood: Pre-COVID-19 and the national lockdown period in North Cyprus
N Koran, B Berkmen, A Adalıer
Education and Information Technologies 27 (1), 321-346, 2022
62022
Sınıflarda katılım hakkı: okul öncesi öğretmenlerinin çocuk katılımını desteklemeye yönelik anlayışları ve geliştirilmesi
N Koran
Gazi Üniversitesi, 2017
62017
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDEBİYAT TÜRLERİ VE ÖZEL KONULAR
N Avcı, N Koran, A Dilek
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK EDEBİYATI 4, 2014
52014
A comparative case study on the perceptions of pre-school teachers on gender roles and practices
F Silman, E Bozcan, N Koran
Psycho-Educational Research Reviews 8 (3), 41–53-41–53, 2019
42019
A Qualitative Study on the Perception of Fatherhood
T Gurkan
European Journal of Educational Sciences 8 (2), 42-59, 2021
22021
4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı
EÜ Bozcan, B Berkmen, N Koran, E TATLICALI
Folklor/Edebiyat 25 (97), 494-508, 2019
12019
Çocuklarla İlgili Haberlerin Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi: KKTC Ulusal Gazeteleri Örneği
MN Dolar, N Koran
Yaşadıkça Eğitim 35 (1), 53-77, 2021
2021
Yazılı Basında Çocuk: KKTC Gazetelerinde Yer Alan Çocuk İle İlgili Haberlerin Çocukluk İmajı ve Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi
MN Dolar
Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020
2020
İran’da Erken Çocukluk Eğitimi
Kolektif
Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, 2017
2017
The notion of childhood in non governmental organizations
N Avci, N Koran
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences I, 468-474, 2017
2017
TÜRKİYE'DE BEBEKLİK DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ (2004-2014).
AB AKSOY, N KORAN
Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi 20 (2), 2016
2016
Aile Eğitimi ve Katılımı
N AVCI, N KORAN
Anadolu Üniversitesi, 2016
2016
ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI VE MATERYAL YAPIM, SEÇİM VE KULLANIM SÜREÇLERİNE ÇOCUĞUNAKTİF KATILIMI
N Koran
Okul Öncesinde Materyal Geliştirme 17, 2015
2015
Suç Korkusu Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların Analizi
N Gürkan,T.,Koran
Suç Korkusu Kongresi, 571-585, 2015
2015
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI KONUSUNDAKİ UYGULAMALARININ GÜVENLİ VE RİSKE DUYARLI NİTELİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
N Avcı,N, Koran
5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 101-103, 2013
2013
7-12 YAŞ DÜZEYİNE UYGUN YAZINSAL KİTAPLARIN ÇOCUĞUN KATILIM VE DİNLENİLME HAKKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
N Avcı,N., Güneyli,A., Koran
III. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20