Follow
İbrahim Sani Mert
İbrahim Sani Mert
Antalya Bilim University
Verified email at antalya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ (LÜE) MODELİ VE ÖLÇME ARACININ TÜRKÇE'DE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ.
T Baş, N Keskın, İS Mert
Ege Academic Review 10 (3), 2010
1962010
Impact of the strategic human resource management on organizational performance: Evidence from Turkey
ISM Sait Gurbuz
The International Journal of Human Resource 22 (8), 1803-1822, 2011
182*2011
Antecedents of innovative performance: Findings from PLS-SEM and fuzzy sets (fsQCA)
B Kaya, AM Abubakar, E Behravesh, H Yildiz, IS Mert
Journal of Business Research 114, 278-289, 2020
1642020
İş tatmini alt boyutlarinin örgütsel vatandaşlik davranişi üzerindeki etkisi: Yöneticiler üzerine bir araştirma
İS Mert
Savunma Bilimleri Dergisi 9 (2), 117-143, 2010
942010
Örgütsel adalet ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik uygulaması: Kamuda görgül bir çalışma
S Gürbüz, İS Mert
Amme İdaresi Dergisi 42 (3), 117-139, 2009
912009
Leadership style and organizational commitment: Test of a theory in Turkish banking sector
SI Mert, N Keskin, T Bas
Journal of Academic Research in Economics 2 (1), 1-20, 2010
672010
Validity and reliability testing of organizational justice scale: An empirical study in a public organization
S Gürbüz, IS Mert
Review of Public Administration 42 (3), 117-139, 2009
622009
Organizational justice, life satisfaction, and happiness: the mediating role of workplace social courage
IS Mert, C Sen, A Alzghoul
Kybernetes 51 (7), 2215-2232, 2022
602022
Yaşam tatmini ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
M Bekmezci, İS Mert
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 5 (8), 166-177, 2018
542018
Karar vermede yaratıcı problem çözme
İS Mert
Marmara Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
531997
ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İÇ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİ ARACI DEĞİŞKEN Mİ?
S Gürbüz, M Bekmezci, İS Mert
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2), 127-135, 2010
472010
Does employees’ psychological capital buffer the negative effects of incivility?
MF Al-Zyoud, İS Mert
EuroMed Journal of Business 14 (3), 239-250, 2019
452019
İKİ KARİYERLİ AİLE ÇALIŞANLARINDA İŞ VE YAŞAM TATMİNİ
İS Mert, M Bekmezci
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (1), 43-53, 2016
422016
The Effects of Positive Psychological Capital On Employee’s Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Ability Coping with Stress
C Şen, İS Mert, O Aydın
392017
Evaluation of performance appraisal methods through appraisal errors by using fuzzy VIKOR method
H Turgut, IS Mert
International Business Research 7 (10), 170, 2014
312014
The perception of the employees toward the outcomes and detriments of performance appraisal system
IS Mert
Business and Economics Research Journal 2 (3), 1-87, 2011
31*2011
Düşünme stilleri ve etik algı arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama
İS Mert
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
292003
YÖNETİCİLERİN KULLANDIKLARI MOTİVASYONEL DİL VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İS Mert
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (26), 197-214, 2011
282011
SURİYELİ VE DİĞER YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONU VE OKUL İÇİ İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
İS Mert, B Çıplak
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (2), 68-79, 2017
262017
ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI.
H TURGUT, İS MERT
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2014
262014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20