Follow
Evelina Gulbovaitė
Evelina Gulbovaitė
Verified email at evf.vdu.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Expert evaluation of diagnostic instrument for personal and organizational value congruence
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Journal of business ethics 136 (3), 481-501, 2016
672016
Models of congruence of personal and organizational values: how many points of contact are there between science and practice?
J Vveinhardt, E Gulbovaite
Journal of Business Ethics 145 (1), 111-131, 2017
412017
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija: percepcijos aspektai
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Vadybos mokslas ir studijos–kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 1, 30, 2012
272012
Asmeninių ir organizacijos vertybių kongruencija: dialogo paieškos
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Jaunųjų mokslininkų darbai, 167-173, 2012
242012
Poreikių hierarchijos koncepcinis pagrįstumas nacionaliniame vertybių kongruencijos kontekste
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 143-162, 2013
222013
Diagnostic instruments for value congruence
J Vveinhardt, E Gulbovaite
Journal of Business Theory and Practice 2 (2), 126-151, 2014
172014
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruentiškumo Lietuvos organizacijose diagnozavimas
J VVEINhARDT, E Gulbovaitė
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 99-112, 2012
162012
Reliability of methodological and psychometric characteristics of the questionnaire of congruence of personal and organizational values
J Vveinhardt, E Gulbovaite
Oeconomia Copernicana 9 (3), 545-571, 2018
152018
Comparative analysis of the researches on personal and organizational value congruence
J VVEINhARDT, E Gulbovaitė
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 127-142, 2013
152013
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelis
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 33 …, 2012
132012
Values congruence from the executives’ viewpoint: Value-based practices
J Vveinhardt, E Gulbovaitė, D Štreimikienė
Economics and sociology, 248-265, 2016
122016
Different values forms in organization: is the congruence possible?
J Vveinhardt, E Gulbovaitė, D Štreimikienė
Montenegrin Journal of Economics 12 (2), 117-129, 2016
122016
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnostinis instrumentas
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 161-190, 2015
82015
Congruence of personal and organizational values: Moving beyond practice
J Vveinhardt, E Gulbovaite
Montenegrin Journal of Economics 13 (2), 81-92, 2017
72017
Strengthening the congruence of personal and organizational values
E Gulbovaite
Congruence of personal and organizational values, 2017
62017
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija: bendros asmeniui ir organizacijai vertybės
E Gulbovaitė
Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų …, 2012
32012
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija: dialogo paieškos
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
22012
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos vertinimo klausimynų apžvalga
E Gulbovaitė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014
12014
Congruence model of personal and organizational values
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2012
12012
Development and validation of the semi-structured interview questionnaire of congruence of personal and organizational values
J Vveinhardt, E Gulbovaitė, RR Ahmed
Norristown, PA: IBIMA, 2017, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20