Follow
Doç. Dr. Hasan Özder
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
H Özder, G KONEDRALI, CP Zeki
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 2 (2), 253-275, 2010
2442010
Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom.
H Ozder
Australian journal of teacher education 36 (5), 1-15, 2011
1602011
Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği
H Özder
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (19), 2000
592000
The influence of visual representations and context on mathematical word problem solving
O Cankoy, H Ozder
Pamukkale University Journal of Education 2 (30), 91-100, 2011
322011
An analysis of teacher candidates’ academic motivation levels with respect to several variables
H Özder, A Motorcan
British Journal of Arts and Social Sciences 15 (1), 42-53, 2013
272013
Generalizability Theory Research on Developing a Scoring Rubric to Assess Primary School Students' Problem Posing Skills
O Cankoy, H Özder
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (6 …, 2017
252017
İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi
H ÖZDER, G KONEDRALI, H DOĞAN
International Journal of Curriculum and Instructional Studies 2 (4), 2014
222014
Đlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Đle Diğer Ders Başarıları Arasındaki Đlişki
A GÜNEYLĐ, H ÖZDER, G KONEDRALI, N ARSAN
Mediterranean Journal of Educational Research, 60-72, 2010
202010
Examining the attitudes towards the teaching profession and academic achievements of prospective teachers
H Özder, G Konedralı, CP Zeki
Educational Administration: Theory and Practice 16 (2), 253-275, 2010
132010
KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi
H Özder, M Seyhani, G Konedralı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 57 (57), 109-131, 2009
132009
An evaluation of the practicum course of pre-school teacher education program in North Cyprus
H Özder, S IŞIKTAŞ, G İSKİFOĞLU, F ERDOĞAN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2014
122014
Öğretmen adaylarının seçiminde uygulanan mülakat sınavının geçerlik ve güvenirliği: KKTC örneği
H Özder
Eğitim ve Bilim 37 (166), 2012
112012
Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi: Atatürk Öğretmen Akademisi-KKTC örneği
H İnceler, H Özder
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 719-739, 2020
102020
Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygılarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması
H Özder, M Birinci, P Zaifoğlu, S Işiktaş
Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi 20 (2), 43-56, 2018
82018
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ETİK KURALLARDAN HABERDAR OLMA VE ONAYLAMA DERECELERİ
H ÖZDER, S IŞIKTAŞ, F ERDOĞAN
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2014
82014
Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesinde" Sözlü anlatım destekli ön çalışma" yönteminin etkililiği
G Konedralı, H Özder
Doğu Akdeniz Üniversitesi 1, 377-391, 2007
82007
Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case
H Özder, G KONEDRALI, P SABANCIGİL
Inonu University Journal of Faculty Education 11 (1), 41-59, 2010
52010
Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği (Yayınlanmamış Doktora tezi)
H Özder
Ankara: Hacettepe Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
51996
Öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının incelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği
H Özder, G KONEDRALI, P SABANCIGİL
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 2010
42010
Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirliğine Dayalı Öğrenme Modelinin Etkililiği
H Özder
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1996
31996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20