Follow
Anneli Eteläpelto
Anneli Eteläpelto
Professori (aikuiskasvatustiede) Jyväskylän yliopisto
Verified email at jyu.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
What is agency? Conceptualizing professional agency at work
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä, S Paloniemi
Educational research review 10, 45-65, 2013
12532013
Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona
A Eteläpelto, K Vähäsantanen
Teoksessa T. Asunmaa & P. Räihä (toim.) Samalta viivalta 4, 45-67, 2010
5722010
Työidentiteetti ja subjektius rakenteiden ja toimijuuden ristiaallokossa
A Eteläpelto
Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.) Työ, identiteetti …, 2007
2762007
Seeking new perspectives on the development of teacher education: A study of the Finnish context
P Hökkä, A Eteläpelto
Journal of teacher education 65 (1), 39-52, 2014
2572014
How do novice teachers in Finland perceive their professional agency?
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä
Teachers and Teaching 21 (6), 660-680, 2015
2522015
Asiantuntijuuden muuttuvat määritykset
A Eteläpelto
Teoksessa J. Kirjonen, P. Remes & A. Eteläpelto (toim.) Muuttuva …, 1997
2081997
Teachers’ professional identity negotiations in two different work organisations
K Vähäsantanen, P Hökkä, A Eteläpelto, H Rasku-Puttonen, K Littleton
Vocations and Learning 1, 131-148, 2008
2062008
The resources and obstacles of creative collaboration in a long-term learning community
A Eteläpelto, J Lahti
Thinking skills and creativity 3 (3), 226-240, 2008
2032008
Oppiminen ja asiantuntijuus
A Eteläpelto, P Tynjälä
Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY, 1999
1921999
Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences
A Virtanen, P Tynjälä, A Eteläpelto
Journal of Education and Work 27 (1), 43-70, 2014
1842014
Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys
A Eteläpelto, T Heiskanen, K Collin
Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa, 2011
1742011
Tulevaisuuden asiantuntijuuden kehittämiseen
A Eteläpelto
Teoksessa J. Ekola (toim.) Johdatusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan …, 1992
1621992
Identity and agency in professional learning
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä, S Paloniemi
International handbook of research in professional and practice-based …, 2014
1602014
The professional agency of teacher educators amid academic discourses
P Hökkä, A Eteläpelto, H Rasku-Puttonen
Journal of Education for Teaching 38 (1), 83-102, 2012
1592012
Vocational teachers in the face of a major educational reform: Individual ways of negotiating professional identities
K Vähäsantanen, A Eteläpelto
Journal of Education and Work 22 (1), 15-33, 2009
1412009
The development of expertise in information systems design
A Eteläpelto
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 1998
1411998
Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu
A Eteläpelto, J Onnismaa
Kansanvalistusseura, 2006
1322006
Metacognition and the expertise of computer program comprehension
A Eteläpelto
Scandinavian Journal of Educational Research 37 (3), 243-254, 1993
1281993
Työ, identiteetti ja oppiminen
A Eteläpelto
WSOY Oppimateriaalit, 2007
1242007
The acquisition of professional expertise—a challenge for educational research
P Tynjälä, A Nuutinen, A Eteläpelto, J Kirjonen, P Remes
Scandinavian journal of educational research 41 (3-4), 475-494, 1997
1241997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20