Follow
Ihsan Yiğit
Ihsan Yiğit
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişliği ölçmede alternatif bir araç: Kopenhag tükenmişlik envanterinin Marmara Üniversitesi akademik personeli üzerine uyarlaması
R DELİORMAN BAKOĞLU, İ BOZ TAŞTAN, İ Yiğit, S YILDIZ
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
1012009
Diversification in Banking and its Effect on Banks’ Performance: Evidence from Turkey
SY Turkmen, I Yigit
American International Journal of Contemporary Research 2 (12), 111-119, 2012
1002012
The relation between diversification strategy and organizational performance: A research on companies registered to the Istanbul Stock Exchange Market
İ Anıl, I Yiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1494-1509, 2011
452011
Relationship between diversification strategy applications and organizational performance according to Herfindahl Index criteria
İ Yiğit, Ş Tür
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 118-127, 2012
322012
Akademik personelin tükenmişlik düzeyi: Marmara Üniversitesi örneği
R DELİORMAN, S YILDIZ, BOZ İlknur, İ Yiğit
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 465-497, 2008
302008
The relationship between diversification strategy and organizational performance: A research intented for comparing Belgium and Turkey
İT Boz, İ Yiğit, İ Anıl
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 997-1006, 2013
262013
The relationship between diversification strategy and organizational performance in developed and emerging economy contexts: Evidence from Turkey and Netherlands
I Yigit, NK Behram
Eurasian Business Review 3, 121-136, 2013
252013
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
I Yigit
Öneri Dergisi 11 (43), 119-144, 2015
192015
The effect of organizational commitment on the social exchange and organizational socialization: a study in research and practice hospital of Kocaeli University
İ Yiğit
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (12), 25-50, 2016
172016
The relationship between diversification strategy and firm performance in developed and emerging economy contexts: evidence from Turkey, Italy and Netherlands
O Akpinar, I Yigit
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 583, 2016
152016
Ownership structure, executive structure and firm performance: evidence from Turkey
İ YİĞİT
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 349-364, 2014
92014
Tükenmişliği Ölçmede Alternatif Bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Türkçe’de Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 16
R Bakoğlu, İ Yiğit, S Yıldız, İ Taştan Boz
Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 460-468, 2008
92008
İş Güvenli̇ği̇ni̇n Tükenmi̇şli̇ğe Etki̇si̇ni̇ Beli̇rlemeye Yöneli̇k Üni̇versi̇te Hastanesi̇nde Bi̇r Araştirma
İ YİĞİT, AT AKPINAR, TAŞ Yunus
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2 …, 2016
82016
Çeşitlendirme stratejisi örgütsel performans ilişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kayıtlı olan işletmeler üzerine bir araştırma
İ Yiğit
PQDT-Global, 2010
82010
Çeşitlendirme Stratejisi ve Örgütsel Performans İlişkisi Bir Araştırma
ihsan Yiğit
Beta Yayınevi, 2010
52010
An Alternative Tool for Measuring Burnout: Adapting the Copenhagen Burnout Inventory on Marmara University Academic Staff
RB Deliorman, İT Boz, İ Yiğit, S Yıldız
Management Journal of Istanbul University 20 (63), 77-98, 2009
52009
Örgütsel iletişim açısından bilişim teknolojileri ve bir uygulama
İ Yiğit
PQDT-Global, 2004
52004
Seed priming with nitric oxide mitigates exogenous methylglyoxal toxicity by restoring glyoxalase and antioxidant systems in germinating maize (Zea mays L.) seeds
İ Yiğit, Ö Atici
Cereal Research Communications 50 (4), 811-820, 2022
42022
The relationship between diversification strategy and organizational performance in developed and emerging economy contexts: Evidence from Turkey and Netherlands
İ YİĞİT
Springer International Publishing, 2013
32013
The Effect of Executive and Ownership Structure on Diversification Behavior: A Research about Businesses Listed In Istanbul Stock Exchange
İ Yiğit, İ Anıl
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 108-117, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20