Follow
UMMAN TUĞBA ŞİMŞEK GÜRSOY
UMMAN TUĞBA ŞİMŞEK GÜRSOY
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Customer churn analysis in telecommunication sector
UŞ Gürsoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (1), 35-49, 2010
742010
Veri madenciliği ve bilgi keşfi
UTŞ Gürsoy
Pegem Akademi, 2009
202009
Adaptif Öğrenme Sözlüğü Temelli Duygu Analiz Algoritması Önerisi
B Karaöz, UT Gürsoy
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (3), 245-253, 2018
162018
Müşteri profili ve alışveriş davranışlarını belirlemede kümeleme ve birliktelik kuralları analizi: perakende sektöründe bir uygulama
M TİMOR, A EZERÇE, UT GÜRSOY
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2011
122011
Uygulamalı veri madenciliği: sektörel analizler
UTŞ Gürsoy
Pegem Akademi, 2011
92011
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
UT GÜRSOY, Ş BİLGİN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14), 421-442, 2017
62017
Sosyal medya madencı̇lı̇ğı̇ ile fı̇rmaların twitter verı̇lerı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇
B Ayan, M Can, UT Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 23, 237-256, 2019
5*2019
SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: FİRMALARIN TWITTER KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
A Büşra, CAN Mustafa, UT Gürsoy
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1 …, 2020
32020
R programlama ile birliktelik kuralları analizi: Tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışveriş verisinin apriori ve eclat algoritmalarıyla incelenmesi
U GÜRSOY, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
22019
Association rules analysis with R programming: Analyzing customer shopping data with Apriori and eclat algorithms
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
22019
Multiple buying behavior as an indicator of brand loyalty: an association rule application
D Bulut, UT Gursoy, K Kurtulus
Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects: 13th …, 2013
22013
Data Mining and ERP: An Application in Retail Sector
OA Kasapoglu, UT Gursoy
Proceedings of International Academic Conferences, 2015
12015
Müşterilerin Tüketim Alışkanlıklarının Apriori ve Eclat Algoritmaları ile R Ortamında Değerlendirilmesi: Bir E-Ticaret Sitesi Uuygulaması
ŞB UZAN, UT GÜRSOY, Ü DEMİREĞEN
Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, 35-52, 2020
2020
alphanumeric journal
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Management 7 (2), 2019
2019
BANKA MÜŞTER&İLER&İN&İN &İNTERNET BANKACILIĞINA &İL&İŞK&İN YAKLAŞIMLARININ VER&İ MADENC&İL&İĞ&İ TEKN&İKLER&İ &İLE &İNCELENMES&İ.
UT GÜRSOY
Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2016
2016
Damage Assessment Analysis For A Logistics Company By Using Data Mining Tools: An Application In Turkey
UT Gursoy, ÖA Kasapoglu
Proceedings of International Academic Conferences, 2015
2015
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
UT GÜRSOY, ÖA KASAPOĞLU, AGC GÜRLER, ŞB UZAN
Istanbul University Journal of The School of Business Administration Vol: 39 No: 1, 2010, 35-49 Customer Churn Analysis in Telecommunication Sector
UTŞ Gürsoy
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18