Follow
BİRGÜL KÜÇÜK ÇIRPIN
BİRGÜL KÜÇÜK ÇIRPIN
Business School of Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Havayolu taşımacılığında hizmet kalitesi ölçümü
B KÜÇÜK ÇIRPIN, D Kurt
Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 83-98, 2016
432016
Analytic hierarchy process in third-party logistics provider selection criteria evaluation: a case study in IT distributor company
BK Cirpin, N Kabadayi
International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering 6 (3), 1-6, 2015
222015
Measurement of service quality in banking industry: A case study from Turkey
BK Çırpın, K Sarıca
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43 (2), 205-217, 2014
222014
Service quality analysis with using a fuzzy AHP methodology: A case study in veterinary hospital in Turkey
N Kabadayi, BK Cirpin
Proc Int Conf Ind Eng Oper Manag, 411-9, 2016
92016
Gri ilişkisel temelli TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi ve tedarikçi risk değerlendirmesi
N KABADAYI, BK ÇIRPIN
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (2), 767-788, 2020
82020
Karışık modelli montaj hatlarının genetik algoritma kullanılarak dengelenmesi
T KESKİNTÜRK, B KÜÇÜK ÇIRPIN
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2006
82006
Montaj Hattı Dengelemede Genetik Algoritma Operatörlerinin Etkinliklerinin Araştırılması
B Küçük, T Keskintürk
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği–XXVI. Ulusal Kongresi, 3-5, 2006
62006
Özdeş paralel makineli bir üretim sisteminin karınca koloni algoritması ile çizelgelenmesi
B Küçük
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010
52010
Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme ve Simülasyon Uygulaması
B Küçük
İÜ Üretim Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004
42004
Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı ile Seçimi
B Küçük, E Demirci, T Keskintürk
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, 30 …, 2008
32008
Bir hizmet işletmesinin kuruluş yeri seçiminde bulanık TOPSIS yönteminin kullanımı
TEÇ ESEN, BK ÇIRPIN
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (1), 18-33, 0
2
Bir hizmet işletmesinin kuruluş yeri seçiminde bulanık TOPSIS yönteminin kullanımı.
TE Çakır Esen, BK Çırpın
Ardahan University Journal of the Faculty of Economics & Administrative …, 2022
2022
“Paralel makineli bir üretim sisteminin karinca koloni,” Optimizasyonu ile çizelgelenmesi (Scheduling Parallel machines using ant colony optimization metaheuristic)
B Kucuk, T Keskinturk, MB Yildirim
2008
Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı ile Seçimi
T KESKİNTÜRK, E DEMİRCİ, B KÜÇÜK ÇIRPIN
Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı ile Seçimi
B KÜÇÜK ÇIRPIN, E DEMİRCİ, T KESKİNTÜRK
IDENTIFYING CONSUMER PREFERENCES FOR RETAILER SELECTION USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
E Eroglu, B Küçük
KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATLARININ GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK DENGELENMESİ
AGT KESKİNTÜRK, AGB KÜÇÜK, AGT KESKİNTÜRK
MONTAJ HATTI DENGELEMEDE GENETİK ALGORİTMA OPERATÖRLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
B KÜÇÜK, T KESKİNTÜRK
ÖZDEŞ PARALEL MAKİNELİ BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI İLE ÇİZELGELENMESİ
ÜYB DALI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19