Follow
Alptekin DEVELİ
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobbing ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
MF Çavuş, A Develi, GS Sarıoğlu
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (1), 10-20, 2015
632015
Ethical climate and organizational citizenship behaviour
MF Çavuş, A Develi
Int J Hum Resour Stud 7, 38-51, 2017
462017
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri
MF Çavuş, A Develi
TISK Academy/TİSK Akademi 10 (20), 230-249, 2015
332015
Çalışanların Yalan Söyleme Eğiliminin Bir Öncülü Olarak Örgütsel Dışlanma
H Yıldız, A Develi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ICEESS’18), 141-148, 2018
202018
Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka
MF ÇAVUŞ, NÜ PEKKAN, A DEVELİ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 259-272, 2019
162019
Çalışma Yeterliliği, İş Tatmini ve Görev Performansı İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Develi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
122020
Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları: Banka çalışanları örneği
A DEVELİ, S GÜĞERÇİN, E İPLİK
Social sciences studies journal (SSSJournal) 3 (5), 44-51, 2017
10*2017
Social intelligence at work and its implication for organizational identification: A sectoral comparison
A Develí, NÜ Pekkan, MF Çavuş
Independent Journal of Management & Production 13 (1), 364-383, 2022
92022
Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
A Develi, MF Çavuş, B Öz
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 661-680, 2018
92018
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
A Develi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
82015
Çalışanların İş-Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
E İplik, İD Ülbeği, A Develi
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, Kahramanmaraş …, 2017
72017
Etik iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı
MF Çavuş, A Develi
Research Gate, https://www. researchgate. net/publication …, 2015
72015
Çalışma Yeterliliği Kavramı: Kuramsal Temeller ve Ölçüm Yöntemi
A Develi, MF Çavuş
İş ve İnsan Dergisi 8 (1), 123-137, 2021
52021
How collaborative climate affects the psychological empowerment? An empirical study
AG KAPUSU, NU PEKKAN, A DEVELI, MF CAVUS
CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS & ECONOMICS (ICCIBE), 39, 2018
42018
Kariyer Tatmini, Kişisel Gelişim Yönelimi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
NÜ Pekkan, A Gökçen Kapusuz, A Develi, MF Çavuş
26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 771-777, 2018
42018
Özel ve Kamu Sektöründeki Çalışanların Sendikalara Yönelik Güncel Bakış Açıları
H Yıldız, A Develi
10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 552-558, 2019
32019
Time Perspectives and Task Performance: An Investigation through PLS Path Modeling
A Develi, MF Cavus
2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2019
32019
A Research on Explore the Effects of Social Intelligence on Organizational Identification
MF Çavuş, NÜ Pekkan, A Develi
Third International Scientific-Business Conference Leadership & Management …, 2017
32017
ENTROPİK ÖRGÜT İKLİMİ, ÖRGÜTSEL UMURSAMAZLIK VE İŞ TATMİNİ: KAVRAMLAR VE ÖLÇME ARAÇLARI
MF ÇAVUŞ, A DEVELİ
Journal of Organizational Behavior Studies 2 (2), 110-123, 2022
22022
Entropik Örgüt İklimi, Umursamazlık ve İş Tatmini: Nicel Bir Araştırmaya Yönelik Bulgular
MF Çavuş, A Develi
7. Örgütsel Davranış Kongresi, 629-635, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20