Follow
Cebrail Meydan
Cebrail Meydan
Asst. Prof. Dr. Cebrail Meydan, Adnan Menderes Üniversitesi
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
C Meydan, BF Yıldırım, Ö Senger
muhasebe ve finansman dergisi, 147-165, 2016
782016
Measurement of intellectual capital components through activity reports of companies
S Yıldız, C Meydan, M Güner
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 614-621, 2014
652014
BAĞIMSIZ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL (ŞİRKET) DERECELENDİRME YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DERECELENDİRME UYGULAMASI
C MEYDAN
Maliye ve Finans Yazıları 24 (86), 69-100, 2010
142010
ŞİRKETLERİN ENTELEKTÜEL SERMAYESİ VE KREDİ DERECELENDİRME NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
C Meydan, S Yıldız
Journal of Management and Economics Research 12 (23), 95-112, 2014
132014
Do the quota applications for women on Boards improve financial performance
S Yıldız, C Meydan, İ Taştan Boz, Ö Sakal
Sustainability 11 (21), 5901, 2019
122019
Şirket Derecelendirmesi ve Bir Endüstri İşletmesinde Uygulama Örneği
C MEYDAN
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
122009
Sezgisel bulanık EDAS (SB-EDAS) yöntemi ile finansal performans değerlendirme: BİST perakende ticaret sektöründe bir uygulama
BF Yıldırım, C Meydan
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (29), 235-251, 2021
102021
Sosyal Denetim Süreci, Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları
H Abdioğlu, C Meydan
AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2), 27-68, 2006
102006
ENTELEKTÜEL SERMAYE, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Horasan, C Meydan, S Yıldız
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (16), 463-482, 2017
72017
POTANSİYEL KARAR VERİCİLERİN ETİK DIŞI KARAR VERME EĞİLİMİNİN HİLE ÜÇGENİ VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Aybas, C Meydan
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
62018
Finansal ve Politik Risk ile Borsa İstanbul (Bist) Yabancı Yatırımcı İşlem Hacmi Arasındaki İlişki.
C Yilmaz, C Meydan
Journal of Financial Politic & Economic Reviews/Finans Politik & Ekonomik …, 2019
52019
ZAMAN SÜRÜCÜLÜ FAALİYET TABANLI MALİYETLEMENİN BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA UYGULANMASI
C Meydan, Ö Koç
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 21 (2), 347-373, 2019
52019
BİST İmalat İşletmelerinde Kârlılık Üzerine Ampirik Bir Uygulama
T Yılmaz, C Meydan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 74-89, 2020
32020
Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
E Horasan, C Meydan, T Yılmaz
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 720-731, 2019
32019
MEYDAN, Cebrail. ve YILMAZ, Tuncer.(2019).“Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama”
E HORASAN
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 720-731, 0
2
Yönetim Ekonomisi Teori Ve Politika
A Karakaş, ÖÜÜÇ Karakaş
EĞİTİM YAYINEVİ, 2022
2022
Türkiye’de Katılım Bankacılığı Sektörü İçin Rekabet Analizi
ÖÜÜÇ Karakaş, ÖÜC Meydan
Haydar Emre Yalçın/Cihan Yalçın, 121, 2021
2021
Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar
D Özyakışır, M Aybas
Savaş Kitabevi, Ankara, 2018
2018
BIST'te Islem Gören Gida Isletmelerinin Finansal Performanslarinin Gri Iliskisel Analiz Yöntemi Kullanilarak Degerlendirilmesi/Evaluation of Financial Performance of Gida …
C Meydan, BF Yildirim, Ö Senger
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2016
2016
SOSYAL DENETİM SÜRECİ, MODELLERİ VE RAPORLAMA YAKLAŞIMLARI
H Abdioğlu, C Meydan
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27-68, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20