Follow
Hakan Murat ARSLAN (PhD)
Hakan Murat ARSLAN (PhD)
Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi,Yönetim Bilişim sistemleri Bölümü
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of social media influencers’ credibility on consumer’s purchase intentions through attitude toward advertisement
S Ata, HM Arslan, A Baydaş, E Pazvant
ESIC Market 53 (1), e280-e280, 2022
332022
Application of AHP-TOPSIS methods in technopark selection of technology companies: Turkish case
İ Durak, Y Arslan, H.M., , Özdemir
TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT, 2022
252022
Banka seçiminde müşteri tercihleri: Katılım bankaları üzerine amprik bir inceleme
İ Durak, M Bayat, HM Arslan
The Journal of Social Science 1 (2), 60-70, 2017
192017
Afet istasyonlarının kuruluş yeri seçiminde bulanık topsis yönteminin uygulanması: Düzce’de bir lokasyon analizi
HM Aslan, MS Yıldız, HT Uysal
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 111-128, 2015
192015
BEKLEME HATTI MODELİYLE SERVİS SİSTEMİNİN ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YEMEKHANESİ ÖRNEĞİ
MS YILDIZ, HM ARSLAN
Journal of Management and Economics Research, Doi: 10.11611, 169-179, 2013
142013
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) YAZILIMININ EN UYGUN UZLAŞIK ÇÖZÜM (VIKOR) İLE SEÇİMİ
R BAŞAR, HM ARSLAN
SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (4), 1065-1080, 2017
132017
CURRENT CLASSIFICATION OF MULTI CRITERIA DECISION ANALYSIS METHODS AND PUBLIC SECTOR IMPLEMENTATIONS
HM Arslan
122017
AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi
HM Arslan
alphanumeric journal 5 (2), 271-282, 2017
122017
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI KARAR PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
HM Arslan, A Köse, ismail Durak
Electronic Journal of Vocational Colleges 8 (2), 27-34, 2018
112018
AHP-VIKOR YÖNTEMİ İLE EN İYİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA
HM ARSLAN
ESOSDER 16 (63), 1203-1217, 2017
112017
ARAS VE ORESTE YÖNTEMLERİ İLE OTEL İŞLETMELERİ İÇİN EN ETKİN GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITMA SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ
HM ARSLAN
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (20), 58-69, 2018
92018
ELECTRE I YÖNTEMİ İLE EN UYGUN TEDARİKÇİNİN BELİRLENMESİ: AHŞAP SEKTÖRÜ UYGULAMASI
HM ARSLAN, HT UYSAL
Düzce Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 7 (1), 44-58, 2017
92017
Kesim Hattında Süreç İyileştirme ve Etkin Tasarruf: Ağaç İşleri Atölyesine Yönelik Bir Uygulama
HM ARSLAN, MS YILDIZ, HT UYSAL
Journal of World of Turks, (Yayın No: 3106994) 7 ((1)), 121-136, 2015
92015
Entropi-ARAS hibrit yöntemi ile bilişim işletmeleri için en uygun teknopark bölgesinin belirlenmesi
HM ARSLAN, İ DURAK, Y ÖZDEMİR
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (3), 734-753, 2021
82021
CRITIC-GRİ ilişkisel analiz hibrit yöntemi ile deprem konteynerlerinin optimum yerleştirilmesi
HM ARSLAN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (78), 536-552, 2021
72021
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE MULTİ MOORA YÖNTEMLERİ İLE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SY Hakan Murat ARSLAN
DÜSOBED 11 (1), 36-57, 2021
6*2021
EĞİTİM TESİSLERİNİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK TOPSIS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: DÜZCE DE BİR LOKASYON ANALİZİ
HM ARSLAN, MS YILDIZ
Journal of International Social Research, Doi: 10.17719 8 ((36)), 763-773, 2015
6*2015
TOPLUMSAL FAYDA AÇISINDAN İSTANBUL-ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI İÇİN OPTİMUM GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ
HM Arslan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 16 (3), 474-493, 2020
52020
HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE RENK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Y ÖCEL, HM ARSLAN
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 6 (3), 154-170, 2018
5*2018
AFET YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE AFET İSTASYONLARININ OPTİMUM YERLEŞTİRİLMESİ
HM ARSLAN
DÜSOBED 10 (2), 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20