Follow
Yunus Emre TAŞGİT
Yunus Emre TAŞGİT
Yönetim ve Strateji Doçenti, İşletme Fakültesi, Düzce Ünivesitesi
Verified email at duzce.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yöneticilerin İnovasyon Algısı, İnovasyon Sürecini Yönetme Tarzı ve İşletmelerin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler: KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma
YE Taşgit, B Torun
Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences 14 (28), 121-156, 2016
432016
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME TAKTİKLERİNİN SOSYALLEŞME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E ERGÜN, YE TAŞGİT
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
332015
Havayolu yolcu taşıma şirketlerinde uygulanan rekabet stratejileri: Türk şirketlerine yönelik nitel bir araştırma
YE Taşgit
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
252008
Cultures of adhocracy, clan, hierarchy and market and innovation performance: a case of hotels in Turkey
E Ergün, YE Tasgıt
Adnan Menderes University, 2013
242013
Corporate Culture and Business Strategy: Which strategies can be applied more easily in which culture
YE Tasgit, FK Şentürk, E Ergün
International Journal of Business and Social Science 8 (6), 80-91, 2017
232017
A study on the competition strategies of the airline companies in Turkey
I Kilinc, MA Oncu, YE Tasgit
tourismos 7 (1), 325-338, 2012
202012
Liderlik tarzlarının örgütsel yapıya yansımaları üzerine bir araştırma
YE Taşgit, HT Sert
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4), 530-550, 2017
142017
İş çevresi özelliklerinin işletme stratejisi üzerindeki etkisi: hizmet sektöründen bulgular
YE Taşgit, E Ergün
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 85-111, 2015
142015
İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular
YE Taşgit, O Demirel
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (2), 307-330, 2016
122016
Beş yıldızlı otel işletmelerinde entelektüel sermayenin belirleyicileri: Yöneticilerin bakış açısına dayanan bir değerlendirme
YE TAŞGİT, İ ÇÖMLEKÇİ, MA ÖNCÜ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 26 (2), 2015
112015
Sun Tzu’s principles of war art and today’s competition strategies: a relative approach
I Kilinc, MA Öncü, YE Tasgit
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2012
102012
İş çevresi, kurum kültürü ve işletme stratejileri arasındaki ilişkiler: otel işletmeleri üzerinde bir araştırma
YE Taşgit
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
92013
Entelektüel Sermaye İle İlgili Kavramsal Bir Değerlendirme
MA Öncü, YE Taşgit
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 122-150, 2004
72004
EKTÖR YAPISI, KURUM KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DÜZCE’DEKİ KOBİ’LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YE Taşgit, E Fettahoğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (3), 659-682, 2017
62017
ORGANİZASYONA YENİ KATILANLARIN ÖRGÜTSEL UYUMU VE ÇALIŞAN SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
E ERGÜN, YE TAŞGİT
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 41-54, 2010
62010
"STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ"
YE TAŞGİT, T ÇİÇEK
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 223-238, 2020
52020
Turizmin Sosyo-Ekonomik-Çevresel Etkileri ve Yerel Halkın Tutumu Arasındaki İlişki: Akçakoca Örneği. 11
Z Baran, YE Taşgit
Ulusal Turizm Kongresi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010
52010
Türkiye’deki Havayolu Yolcu Taşıma Şirketlerinin Rekabet Stratejilerini Etkileyen Faktörler. 17
İ Kılınç, MA Öncü, YE Taşgit
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 419-424, 2009
52009
A study on the competition strategies implemented in the airline companies in Turkey
İ Kılınç, MA Öncü, YE Taşgıt
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9 (17), 173-185, 2009
52009
Stratejik düşünmenin temel bileşenleri: Türk yöneticiler üzerine bir araştırma
YE Taşgit, K Çakır
Yönetim Bilimleri Dergisi 19 (39), 23-42, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20