Follow
Sarem Özdemir
Sarem Özdemir
Assistant Professor
Verified email at ciu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
KIBRIS'TAKİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ KÜBİK ÖĞRETİM PROGRAMI TEMELİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIMLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
S Özdemi̇r
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
62015
Perceptions and attitudes of preschool teacher candidates towards mathematics
S Ozdemir, A Ummanel
International Journal of Innovative Research in Education 3 (1), 01-09, 2016
32016
Effects of a mathematics instruction enriched with portfolio activities on seventh grade students' achievement, motivation and learning strategies
S Özdemir
Middle East Technical University, 2012
32012
Affects of Television as a Natural Educator: Can Television be a Tool as an Informal Educator? A TRNC Sample.
S Ozdemir
Online Submission 5 (1), 2006
32006
Okul öncesi dönemde çocuğu olan anne-babaların geçmişte kullandıkları oyuncaklar ve oyuncak seçiminde dikkat ettikleri unsurlar
G DEMİRKAYA, FÖ KÖMLEKSİZ, S ÖZDEMİR
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2001-2009, 2018
22018
PROBLEMS THAT PRESERVICE TEACHERS EXPERIENCE AND CHALLENGES IN TEACHER EDUCATION (TURKEY SAMPLE)
A Özdemir, S. and Güneyli
Problems and Prospects in Higher Education, 2010
1*2010
KUZEY KIBRIS’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
R PEHLİVAN, S ÖZDEMİR
PEARSON JOURNAL 5 (9), 328-352, 2020
2020
60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal-Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği
S Özdemir
Folklor/Edebiyat 25 (97-1), 536-553, 2019
2019
Toys Used in The Past by Parents with Children at Pre-School Age and Factors That They Observed in Choosing Their Toys
G Demirkaya, FÖ Kömleksiz, S Özdemir
Kastamonu Education Journal 26 (6), 2001, 2018
2018
Mathematics Portfolio Activities On Motivation and Learning Strategies
S ÖZDEMİR
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
2015
LİTERATÜR TARAMASI
KKDG Okul, ÖÖOÖ Planlama, UR Pehlivan, S Özdemir
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Algı ve Tutumları
S Özdemir, A Ummanel
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12