Follow
M. Cuneyt Yenigun
M. Cuneyt Yenigun
Professor & Director of International Relations and Security Studies, POLS Department, CEPS, SQU
Verified email at squ.edu.om - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'nin Değişen Dış Politikası (Turkey's Changing Foreign Policy)
C Yenigun, E Efegil
Book - Nobel Press, 2010
111*2010
Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-cultures
C Yenigün, F Gjana, I Colovic
Book - Epoka University Press, Nomos, 2011
71*2011
Türk Dış Politikasında Değişim Var mı?
R Gözen, C Yenigun, EE Efegil
Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, 19-35, 2010
332010
Soğuk Savaş Sonrasında TBMM ve Dış Politika: Belgeler-Yorumlar (TP and the Foreign Policy After the Cold War)
MC Yenigün
Book - Nobel Press, 2004
33*2004
Siyasal Transformasyonun Ardindan Avrupa Birligi'nin Yeni Yapisi (EU's New Structure After It's Political Transformation)
C Yenigun
Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, Chapter: (in) Tum Yonleriyle Turkiye - AB …, 2002
28*2002
12 Mil Karasuları Sorunu ve Ege Denizi Problemleri”(12 Miles Territorial Waters and Aegean Sea Problems),
C Yenigün
Faruk Sönmezoğlu (ed.), Degisen Dunya ve Turkiye, 123-152, 2012
24*2012
Türk Dış Politikasında Üçüncü Dalga
C Yenigün
(The Third Wave in the Turkish Foreign Policy). In Türkiye’nin Degisen Dıs …, 2011
232011
Conflict Resolution for the Middle East: Sectarian Rapprochement
C Yenigun
Turkish Journal of Middle Eastern Studies 3 (2), 13-27, 2016
212016
Regional Power of The Middle East
C Yenigun
Chapter: (in) Sects, Ethnicity and Conflict Resolution, Reyyan Dogan (ed …, 2016
212016
"Bosna Hersek: Etnik Savaş-Eksik Antlaşma" (Bosnia- Herzegovina: Ethnic War, Unfinished Agreement)
C Yenigün, Ü Hacıoğlu
Chapter: (in) Dünya Çatışma Bölgeleri (World Conflict Regions) Eds: Kemal …, 2004
21*2004
Gürcistan: Yeni Dünyanın Doğu-Batı Sınırı (Georgia: East-West Border of the New World)
C Yenigün, MA Bolat
Chapter: (in) Dünya Çatışmaları (World Conflicts), edited by Kemal Inat …, 2010
20*2010
Bosna-Hersek: Batı’nın Güvenini Kaybettiği Medeniyet
C Yenigün, Ü Hacıoğlu
Dünya Çatışmaları 1, 671-694, 2010
19*2010
National Sovereignty and Supranationalism Dilemma: EU & TFP Analyses (Milli Egemenlik ve Supranasyonalizm İkilemi: AB ve Türkiye’nin Dış Politikalarının Analizi)
C Yenigün
Chapter: (in) Turkey- EU Relations by All Aspects (Tum Yonleriyle Turkiye-AB …, 2002
18*2002
EU's role on the Western Balkan Democratization
C Yenigun
ICBS, 104-115, 2013
172013
Türkiye’nin Değişen Dış Politikası
C Yenigun, E Efegil, R Gözen
Ankara: Nobel yayın dağıtım, 19-37, 2010
16*2010
Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim?
İ Bal, C Yenigun, EE Eds)
Türkiye’nin Değişen Dış Politikası. Ankara: Nobel Yayınları, 2010
162010
Strategic Depth: Turkey’s International Position
C Yenigün
The Review of International Affairs 2 (2), 121-126, 2002
162002
Gulf Security, NATO and the Istanbul Cooperation Initiative
C Yenigun
Chapter: (in) NATO’S Approach to Gulf Cooperation: Lessons Learned and …, 2015
15*2015
Foreign Policy of the "Republic of Iraq"
C Yenigun, M Ozcan
Chapter: (in) Foreign Policy in the Greater Middle East, 37-55, 2005
15*2005
Leadership Approach in Total Quality Management (Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlayışı)
K Ardıç, C Yenigün
Leadership Symposium in 21st Century (21. yy. Liderlik Sempozyumu) 1, 34-51, 1997
14*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20