Follow
Muammer Mesci
Muammer Mesci
Turizm Bölümü, Düzce Üniversitesi
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Y KARAGÖZ, M MESCİ
Akademisyen Kitabevi, 2024
607*2024
Stratejik rekabet üstünlüğü sağlama aracı olarak inovasyon stratejileri: Kocaeli otel işletmeleri üzerine bir araştırma
S Coşkun
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
1452013
The Effects of Locus of Control on Learning Performance: A Case of an Academic Organization.
RÖ Kutanis, M Mesci, Z Övdür
Journal of Economic & Social Studies (JECOSS) 1 (2), 2011
1382011
Factors that affect hotel employees motivation, the case of Bodrum
S Kingir, M Mesci
Serbian journal of management 5 (1), 59-76, 2010
1052010
Öğrenen organizasyonlar
S Kıngır, M Mesci
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (19), 63-81, 2007
752007
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
RÖ Kutanis, M Mesci
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 527-552, 2010
492010
YENİLİK FAALİYETLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT LİMANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
E Öztürk, M Mesci, İ KILINÇ
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, 97, 2013
412013
Dengeli ölçüm kartının (balanced scorecard) alanya'daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma
İ KILININÇ, M Mesci, Y Güler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 157-175, 2008
392008
Turizmin bölgesel kalkinma ve yerel halk üzerindeki etkisi: Mudurnu örneği
M MESCİ, G Dönmez
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2 …, 2016
372016
Performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard'ın boyutlarına katılım düzeyi: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma
MS YILDIZ, Y KARAGÖZ, M Mesci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 1-22, 2010
352010
Bilgi yönetimi, yenilik ve işletme performansı arasındaki ilişkide ara değişkenlerin etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
M Mesci
PQDT-Global, 2011
342011
Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma
K Çatı, S Kıngır, M Mesci
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2007
332007
Zamanın etkin kullanımını sağlayan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Y Karagöz, S Kıngır, M Mesci, Z Akbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-108, 2010
322010
Türkiye’deki seyahat acentalarının performans değerlendirmelerinde etkili olan faktörler
İ Kılınç, S Kıngır, M Mesci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 25-42, 2010
312010
An overall assessment of sports tourism articles
M Mesci, Y Pekerşen, Z Mesci
Journal of Hospitality and Tourism Insights 4 (5), 676-707, 2021
202021
Örgütlerde Psikolojik Sözleşme ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, 9
S Bayraktaroğlu, M Mesci
Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildirleri Kitabı, 447-452, 2010
192010
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetimine geçişte sorun yaşanabilecek alanların belirlenmesi: Antalya Belek bölgesinde bir araştırma
AAM MESCİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
192007
Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul'daki Hizmet İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
MA Öncü, M Mesci, Ö Şahin, S Faikoğlu
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (3), 119-129, 2013
162013
Toplam kalite yönetiminin başarısında rol oynayan kilit faktörler
G Yıldız, M Mesci
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27, 199-208, 2010
162010
Investigating hotel employee involvement in strategic human resources management
RO Kutanis, M Mesci, I Comlekci, O Sahin
tourismos 7 (1), 117-134, 2012
132012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20