Katarzyna Hys
Katarzyna Hys
在 po.opole.pl 的电子邮件经过验证 - 首页
标题
引用次数
引用次数
年份
Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem: nowe metody i systemy
R Knosala, G Gołda
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
412007
Corporate social responsibility reporting
K Hys, L Hawrysz
China-USA Business Review 11 (11), 2012
392012
CSR in Poland as an important foundation of modern society
K Hys, L Hawrysz
Management Studies 1 (1), 27-33, 2013
382013
Process-oriented management in public and private sector
L Hawrysz, K Hys
China-USA Business Review 12 (9), 2013
202013
Communication channels of middle managers and non-managers in public sector organisations in Poland
L Hawrysz, K Hys
International Journal of Contemporary Management 13 (2), 2014
162014
Tools and methods used by the Polish leading automotive companies in quality management system. Results of empirical research
K Hys
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 63 (1), 30-37, 2014
162014
Advantages of quality management systems in the light of accredited certification bodies in Poland
K Hys, L Hawrysz
Integration in management. Department of Quality and Knowledge Management …, 2012
162012
Koncepcja CSR w kompozycjach modelowych
K Hys
Marketing i Rynek, 365-370, 2014
152014
Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu-okres sensoryczno-motoryczny
K Hys
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 107-114, 2014
142014
ISO/TS 16949 analysis of the current trends
K Hys
Zarządzanie I Finanse Journal of Management and Finance 13 (2), 2015
122015
Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce
K Hys
Marketing i Rynek, 34-41, 2014
122014
Semantic differential as an assessment tool of (dis) advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland
K Hys, L Hawrysz
Chinese Business Review 13 (1), 2014
122014
Semantic profile as a tool for assessment of competence public sector workers
K Hys
Conference Proceedings in: International Masaryk Conference for Ph. D …, 2013
122013
Application of spaghetti chart for production process streamlining. Case study
K Hys, A Domagała
Archives of Materials Science and Engineering 89 (2), 64-71, 2018
112018
Społeczna odpowiedzialność biznesu
K Hys, L Hawrysz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3-17, 2012
112012
Dyfuzja systemu zarządzania jakością i koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji
K Hys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2015
102015
Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego
L Hawrysz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 26 (4), 53-67, 2012
102012
Chapter 5: CSR in the context of (unfavourable aspects,[in:] Knowledge-Economy-Society. Contemporary Tools of Organizational Resources Management, P. Lula, T. Rojek
K Hys
Cracow University of Economics-Foundation of the Cracow University of …, 2014
92014
Evaluation of public sector workers for assistance Method of Mystery Shopping
K Hys
Proceedings in: Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013), M. Mokrys …, 2013
92013
Badania jakości usług w praktyce przemysłowej
K Hys, R Knosala
Zarządzanie przedsiębiorstwem 9 (2), 17-30, 2006
92006
系统目前无法执行此操作,请稍后再试。
文章 1–20