Follow
Mustafa Ozsari
Mustafa Ozsari
Konya Food and Agriculture University
Verified email at gidatarim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of Profitability in the Banking Sector: An Analysis of Post-Soviet Countries
S Yüksel, S Mukhtarov, E Mammadov, M Özsarı
Economies 6 (3), 1-15, 2018
182*2018
Causality Relationship between Interest Rate of Deposit Banks and Profit Share Rate of Islamic Banks in Turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
EconWorld Rome Conference, 2017
372017
An analysis of the reasons of internal migration in Turkey with logit method
S Yüksel, S Eroğlu, M Özsarı
Business and Management Horizons 4 (2), 34-45, 2016
282016
Türkiye'nin Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin MARS Yöntemi ile Belirlenmesi
S Yüksel, M Özsarı
Politik Ekonomik Kuram 1 (2), 16-30, 2017
252017
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Rezervlerine Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
S Yüksel, M Özsarı
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 54 (631), 41-53, 2017
242017
Türkiye’deki Bireysel Krediler ile Enflasyon ve Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
S Yüksel, M Özsarı
EconWorld London Conference, 2017
232017
Identifying the Factors Influence Turkish Deposit Banks to Join Corporate Social Responsibility Activities by Using Panel Probit Method
S Yüksel, M Özsarı
International Journal of Finance & Banking Studies 6 (1), 39, 2017
142017
Impact of consumer loans on inflation and current account deficit: A Toda Yamamoto causality test for Turkey
S Yüksel, M Özsarı
World Journal of Applied Economics 2 (2), 3-14, 2016
142016
Influencing Factors of Currency Risk of Deposit Banks in Turkey by Using Probit Method
S Yüksel, M Özsarı, İ Canöz
International Journal of Commerce and Finance 2 (Full Issue), 85-95, 2016
82016
Influencing factors of Capital Adequacy Ratio of the Deposit Banks: A Panel Regression Analysis for Turkish Banking Sector
S Yüksel, M Özsarı
72017
Bölgesel Kalkınmada Bankacılık Sektörünün Önemi: KOP Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
S Yüksel, M Özsarı
KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 4 (1), 67-74, 2016
62016
Analyzing Foreign Exchange (FX) Positions of Participation Banks in Turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
International Journal of Research in Social Sciences 6 (12), 2016
22016
Türk tarımında verimliliğin kaynakları üzerine analizler
M Özsarı
Anadolu University, 2024
2024
Does exporting create employment? Evidence from Turkish manufacturing
M Özsarı, Y Kılıçaslan, Ü Töngür
Central Bank Review 22 (4), 141-148, 2022
2022
EXPORTING AND EMPLOYMENT GENERATION: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING
M Özsarı
Anadolu University, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15