Follow
MEHPARE TİMOR
MEHPARE TİMOR
İstanbul Üniversitesi-İşletme Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications
S Sipahi, M Timor
Management decision 48 (5), 775-808, 2010
7052010
Analitik hiyerarşi prosesi
M Timor
Türkmen Kitabevi, 2011
2392011
A data mining appliaction in a student database
ŞZ Erdoğan, M Timor
Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2005
1122005
Yöneylem araştırması
M Timor
Türkmen Kitabevi, 2010
632010
Yöneylem Araştırması ve İşletmecilik Uygulamaları
M Timor
İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İşletme Fakültesi Yayın 280, 2001
602001
Fast-food restaurant site selection factor evaluation by the analytic hierarchy process
M Timor, S Sipahi
The Business Review, Cambridge 4 (1), 161-167, 2005
432005
Science, Technology and Innovation Policy Indicators and Comparisons of Countries through a Hybrid Model of Data Mining and MCDM Methods
G Ozkaya, M Timor, C Erdin
Sustainability 13 (2), 694, 2021
352021
A stock selection model based on fundamental and technical analysis variables by using artificial neural networks and support vector machines
E Ş., D H., T M
Review of Economics & Finance 2, 106-122, 2012
32*2012
Sales representative selection of pharmaceutical firms by analytic hierarchy process
M Timor, VL Tüzüner
Journal of American Academy of Business 8 (1), 287-293, 2006
312006
Şehiriçi alışveriş merkezi yer seçimi faktörlerinin analitik hiyerarşi prosesi yardımıyla sıralanması
M Timor
Yönetim Dergisi: İÜ İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 15 (49), 3-18, 2004
312004
Türkiye Ve Avrupa Birlirliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması
M Timor, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
302010
Veri madenciliğinde sepet analizi ile tüketici davranışı modellemesi
M TİMOR, UT ŞİMŞEK
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2008
272008
BANKA ŞUBE HİZMET ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Timor, H MİMARBAŞI
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2013
212013
Ranking with statistical variance procedure based analytic hierarchy process
HA TAYALI, M Timor
Acta Infologica 1 (1), 31-38, 2017
192017
Integrated supplier selection model using ANP, Taguchi loss function and PROMETHEE methods
T Sari, M Timor
Journal of Applied Quantitative Methods 11 (1), 19-34, 2016
192016
Hastane performansını belirlemede veri zarflama analizi
M Timor
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 30 (1), 2001
192001
Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemlerinin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması: borsa endeks yönünün tahmini üzerine bir uygulama
E Şenol, M TİMOR
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2013
172013
Kolayda ürünler için perakende satış yeri seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi uygulaması
M Timor
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2002
172002
Çok Değişkenli Aykırı Değer Tespiti için Klasik ve Dayanıklı Mahalanobis Uzaklık Ölçütleri: Finansal Veri ile Bir Uygulama
M Esen, M Timor
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 257-265, 2019
14*2019
Tedarikçi seçiminde ANP, TAGUCHI VE TOPSIS yöntemleri ile otomotiv sektöründe bir uygulama
T Sari, M Timor
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
132015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20