Jolita Vveinhardt
Title
Cited by
Cited by
Year
The paradigm of knowledge management in higher educational institutions
N Sedziuviene, J Vveinhardt
Engineering Economics 65 (5), 2009
862009
Competitiveness and innovations: role of knowledge management at a knowledge organization
N Sedziuviene, J Vveinhardt
Engineering economics 21 (5), 2010
582010
Vertybių, kaip organizacijos kultūros elemento, poveikis viešbučių darbo veiksmingumui
J Vveinhardt, I Nikaitė
Jaunųjų mokslininkų darbai 1 (17), 176-186, 2008
562008
Impact of organizational culture on organizational commitment and job satisfaction
RR Ahmed, M Hanif, H Abid Alvi, J Vveinhardt, MS Adil
European journal of business and management, 2014, Vol. 6, no. 27, p. 30-38, 2014
532014
Impact of word of mouth on consumer buying decision
N Ahmad, J Vveinhardt, R Ahmed
European journal of business and management 6 (31), 2014
422014
Diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations
P Zukauskas, J Vveinhardt
Engineering Economics 64 (4), 2009
412009
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą
J Vveinhardt
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009
402009
Organisational climate test for Lithuania work organisations: validation and correlation with team work test
G Merkys, R Kalinauskaitė, I Beniušienė, J Veinhardt, M Dromantas
Socialiniai mokslai, 39-51, 2005
372005
Expert evaluation of diagnostic instrument for personal and organizational value congruence
J Vveinhardt, E Gulbovaitė
Journal of business ethics 136 (3), 481-501, 2016
362016
Involvement and image transfer in sports sponsorship
MA Dos Santos, J Vveinhardt, F Calabuig-Moreno, FJ Montoro-Rios
Inžinerinė ekonomika 27 (1), 78-89, 2016
362016
Training the CSR sensitive mind-set: The integration of CSR into the training of business administration professionals
E Stonkutė, J Vveinhardt, W Sroka
Sustainability 10 (3), 754, 2018
322018
Socio-demographic characteristics of mobbing and discrimination in employee relations
P Žukauskas, J Vveinhardt
Transformations in Business & Economics 8 (3), 18, 2009
292009
Organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros charakteristikos
J Vveinhardt
Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, 221-230, 2011
282011
Publish or perish: how Central and Eastern European economists have dealt with the ever-increasing academic publishing requirements 2000–2015
M Grančay, J Vveinhardt, Ē Šumilo
Scientometrics 111 (3), 1813-1837, 2017
272017
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui
J Vveinhardt
Verslas: teorija ir praktika, 285-297, 2009
272009
Darbuotojų lojalumo ir rotacijos ryšys rekreacines paslaugas teikiančiose organizacijose
J Vveinhardt, J Kotovskienė
Vadyba: mokslo tiriamieji darbai, 184-197, 2008
272008
Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio ypatumai
I Beniušienė, J Vveinhardt, G Merkys, M Dromantas
Socialiniai tyrimai 1 (5), 38-45, 2005
252005
Vertybinė individo, organizacijos ir visuomenės triada: kongruencijos paieškos organizacijoje
J Vveinhardt
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 332-338, 2007
242007
Modified SERVQUAL model and effects of customer attitude and technology on customer satisfaction in banking industry: mediation, moderation and conditional process analysis
RR Ahmed, J Vveinhardt, D Štreimikienė, M Ashraf, ZA Channar
Journal of Business Economics and Management 18 (5), 974-1004, 2017
222017
The model of managerial intervention decisions of mobbing as discrimination in employees ‘relations in seeking to improve organization climate
P Zukauskas, J Vveinhardt
Engineering economics 21 (3), 2010
212010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20