Follow
N. Nevra Esentürk
N. Nevra Esentürk
Verified email at yalova.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Democracy in the European Union and the Treaty of Lisbon
N Esentürk
Alternatives: Turkish Journal of International Relations 8 (4), 1-19, 2009
102009
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkide dönüşümler (2001-2017)
D Cengiz, N Esentürk
Gazi Akademik Bakış 11 (22), 41-76, 2018
62018
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Merkez-Çevre Yaklaşımı
E İŞERİ, N ESENTÜRK
Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 4 (2), 17-33, 2016
52016
EU Social Policy: Progressive Development in Legal and Governance Aspects
NN Esentürk
Social Policy Association (SPA) Annual Conference, 2010
32010
Turkish Foreign Policy and the Role of the TGNA: Cases of Syria (and Iraq) Motions
NN Esentürk
Alternatives: Global, Local, Political 44 (1), 19-34, 2019
12019
ABD–Çin Rekabeti Ekseninde AB–Çin İlişkileri
M Çiçek, NN ESENTÜRK
İstanbul: Cinius Yay, 2019
12019
Transformations in the Relation Between Europe and the USA (2001-2017)
C Dinc, N Esenturk
GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW 11 (22), 2018
12018
European Social Dialogue in Transformation Process1ª
NN ESENTÜRK
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 146-178, 2015
12015
EU Powers Under External Pressure: How the EU’s External Actions Alter Its Internal Structures (Book Review)
NN Esentürk
Alternatives: Global, Local, Political 46 (1), 23-24, 2021
2021
RETHINKING THE LEGISLATIVE ROLE(S) OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE POST-LISBON PERIOD
NN Esentürk
Social and Humanities Science: Research, Theory, 167-180, 2021
2021
EU Development Policy as a Foreign Policy Instrument: Evolution, Limits and Challenges
NN Esentürk
Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences 1, 91-108, 2021
2021
A Comparative Analysis of the Role of the UN and EU in Multilateral Development Cooperation in the post-2008 Era
N ESENTÜRK, G OĞUZ
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 8 (Özel Sayı), 40-58, 2020
2020
CRISIS OF MULTICULTURALISM IN EUROPE: REFLECTIONS ON THEORY AND PRACTICE
NN Esentürk
CONFLICT & PEACE IN INTERNATIONAL POLITICS: ISSUES, ACTORS, APPROACHES, 177-198, 2020
2020
Democratic transition and the rise of populist majoritarianism: constitutional reform in Greece and in Turkey: by Ioannis N. Grigoriadis, Macmillan Palgrave, 2018, 106 pp., 54 …
NN Esenturk
Southeast European and Black Sea Studies 20 (2), 384-386, 2020
2020
Book Review: The European Parliament and Its International Relations
NN Esentürk
Alternatives: Global, Local, Political 43 (1), 54-55, 2018
2018
Avrupa Yönetişimi Ekseninde Avrupa Birliği’nde İyi Yönetişim
N Esentürk
Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, 345-355, 2018
2018
New Approaches to EU Foreign Policy (Book Review)
NN Esentürk
Marmara Journal of European Studies (MJES) 25 (2), 149-155, 2017
2017
European Social Dialogue in Transformation Process
NN ESENTURK
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; Sayı 9 (5): Yıl: 5 Sayı: 9 …, 2015
2015
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İlişkiler: Ayrışmadan Yeni Bir Senteze mi
C Dinç, N Esentürk
Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, 355-383, 2015
2015
Turkey and the European Union: Processes of Europeanization (Book Review)
NN Esentürk
Perceptions: Journal of International Affairs 10 (1), 166-171, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20