Follow
Yusuf BİLGİN
Yusuf BİLGİN
Verified email at bayburt.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of social media marketing activities on brand awareness, brand image and brand loyalty
Y Bilgin
Business & management studies: an international journal 6 (1), 128-148, 2018
1162*2018
Turizm lisans öğrencilerinin turizm sektöründe çalışma eğilimleri
K Çatı, Y Bilgin
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 23-46, 2013
92*2013
The Effect of Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty on Word-of-Mouth Marketing in Restaurants
Y Bilgin
Journal Of Business Research Turk 9 (4), 33-62, 2017
79*2017
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine ve sadakatine etkisi: Oba restoran örneği
Y Bilgin, Ö Kethüda
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
542017
Charity social media marketing and its influence on charity brand image, brand trust, and donation intention
Y Bilgin, Ö Kethüda
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 33 …, 2022
522022
Qualitative method versus quantitative method in marketing research: An application example at Oba restaurant
Y Bilgin
Qualitative versus quantitative research, 1-28, 2017
472017
Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Bartın Devlet Hastanesi Örneği
Y BİLGİN, M GÖRAL
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (16), 151-176, 2017
382017
Turizmde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kişilik özellikleri ve mesleğe yönelik düşünceleri üzerine bir alan araştırması
Y Bilgin
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011
352011
Strategic Leadership in Civil Society Organizations: A Research on Turkish Charities Performing International Operations
Y Bilgin, GD Bilgin, I Kilinc
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28 …, 2017
282017
Restoran İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Amasra’da Faaliyet Gösteren Balık Restoranları Üzerine Bir Araştırma The Impact of Customer …
A KARAKAŞ, Y BİLGİN, S KINGIR
272017
Positioning strategies of universities: An investigation on universities in Istanbul
K Cati, O Kethuda, Y Bilgin
242016
The influence of social media friendship on brand awareness and purchase intention: evidence from young adult consumers
Y Bilgin
International Journal of Marketing, Communication and New Media, 2020
192020
Helal otel işletmeleri için bir pazar genişletme stratejisi olarak işbirlikçi pazarlama
Y Bilgin
JOMELIPS-Journal of Management Economics Literature Islamic and Political …, 2017
102017
Otel İşletmelerinin Pazarlama Anlayışları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Y Bilgin, K Çatı, MA Öncü
Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (14), 241-286, 2016
102016
OTEL İŞLETMELERİNİN HELAL NİTELİĞİNİN MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNE YANSIMALARI: İSTANBUL’DAKİ HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Y Bilgin, A Karakaş
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (4), 911-926, 2017
82017
Üniversitelerin stratejik planlarının girişimci üniversite bağlamında incelenmesi
K Çatı, Y Bilgin, B Kesici, Ö Kethüda
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 40-58, 2016
82016
Girişimcilerin sektör tercihlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Düzce örneği
Ö Bozkurt, K Çatı, Y Bilgin, A Baş
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 67-84, 2015
82015
We can see who you are! Reflections of Social Visibility of Consumption on Consumer-Brand Identity, WOM Communication, and Brand Loyalty
Y BİLGİN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (3), 2204-2231, 2018
7*2018
Otel işletmelerinin helal niteliğinin müşteri değerlendirmelerine yansımaları: İstanbul’da faaliyet gösteren helal otellerden bulgular. 1
Y Bilgin, A Karakaş
Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9, 2017
62017
Türkiye'deki üniversitelerin kendilerini konumlandırdıkları eğitim alanları
K Çatı, Y Bilgin, Ö Kethüda
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 231-241, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20