Follow
Lütfihak Alpkan
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of innovation types on firm performance
G Gunday, G Ulusoy, K Kilic, L Alpkan
International Journal of Production Economics 133, 662–676, 2011
28682011
Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance
L Alpkan, C Bulut, G Gunday, G Ulusoy, K Kılıç
Management Decision 48 (5), 2010
7662010
The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction
M Elçi, L Alpkan
Journal of business ethics 84, 297-311, 2009
4792009
The impact of ethical leadership and leadership effectiveness on employees’ turnover intention: The mediating role of work related stress
M Elci, İ Şener, S Aksoy, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 289-297, 2012
3602012
Cultural determinants of customer- and learning-oriented value systems and their joint effects on firm performance
C Yılmaz, E Alpkan, Lutfihak, Ergun
Journal of Business Research 58, 2005
3562005
Market orientation and planning flexibility in SMEs: performance implications and an empirical investigation
L Alpkan, C Yilmaz, N Kaya
International Small Business Journal 25 (2), 152-172, 2007
2402007
Effects of corporate entrepreneurship on corporate performance
L Alpkan, E Ergun, C Bulut, C Yılmaz
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (2), 175-189, 2005
228*2005
The mediating role of mobbing on the relationship between organizational silence and turnover intention
M Elçi, ME Karabay, L Alpkan, İ Şener
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1298-1309, 2014
1652014
PAZAR ORYANTASYONU BOYUTLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ.
Ç Bulut, C Yılmaz, L Alpkan
Ege Academic Review 9 (2), 2009
1602009
Factors affecting repurchase intention to shop at the same website
S Aren, M Güzel, E Kabadayı, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 536-544, 2013
1532013
The impact of technology transfer performance on total quality management and quality performance
GIS Bolatan, S Gozlu, L Alpkan, S Zaim
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 746-755, 2016
1402016
A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation
B Yıldız, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 330-338, 2015
1352015
Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri
E Eren, L Alpkan, Y Erol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
1192005
Determinants of constructive deviance: The mediator role of psychological ownership
B Yıldız, L Alpkan, H Ateş, B Sezen
International Business Research 8 (4), 107-121, 2015
1122015
Kültürel boyutlar olarak işletmelerde içsel bütünleşme ve dişsal odaklanma düzeylerinin performansa etkileri
E Eren, L Alpkan, E Ergün
Doğuş Üniversitesi Dergisi 4 (1), 55-70, 2003
872003
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR İNCELEME
O Erdil, LH Alpkan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2 …, 2016
832016
ÇATIŞMANIN SEBEPLERİ VE YÖNETİMİ
A Ceylan, E Ergün, L Alpkan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 1 (2), 39-51, 2000
832000
Innovativeness, operations priorities and corporate performance: An analysis based on a taxonomy of innovativeness
K Kilic, G Ulusoy, G Gunday, L Alpkan
Journal of Engineering and Technology Management 35, 115-133, 2015
682015
Strateji belirleme sürecinin kapsamlılığı
L Alpkan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 1 (2), 1-19, 2000
67*2000
Girişimcilik hisleriyle girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişki: Gebze ve civarındaki girişimciler üzerine bir saha araştırması
L Alpkan, H Keskin, C Zehir
Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 03-04, 2002
642002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20