Follow
Mehmet Fatih Vural
Mehmet Fatih Vural
Unknown affiliation
Verified email at ardahan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A cultural perspective of the glass cliff phenomenon
S Yıldız, MF Vural
Ege Academic Review 19 (3), 309-321, 2019
242019
Türkiye'de cam uçurum' olgusunun incelenmesi: Özel şirket çalışanları üzerine bir araştırma
MF Vural
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
52017
Kadınların Kariyer Gelişimi İçin Stratejiler: Özel Sektörde Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Araştırma
S Yıldız, MF Vural, G Savcı
Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies 19 (1), 85-100, 2018
42018
TÜRK SAĞLIK ALANINDA KURUMSAL MANTIKLAR: SAKARYA İLİ İKİNCİ BASAMAK KAMU HASTANELERİ ÜZERINE BİR ARAŞTIRMA
C Uzun, MF Vural, Ö Özişli
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39 (1 …, 2020
2020
A Cultural Perspective of The Glass Cliff Phenomenon.
S Yildiz, MF Vural
Ege Academic Review 19 (3), 2019
2019
ENDÜSTRİ 4.0
İLEDY ADI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6