Follow
Ergün Eroğlu
Ergün Eroğlu
İstanbul Üniveristesi İşletme Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Müşteri memnuniyeti ölçüm modeli
E Eroğlu
İÜ İşletme Fakültesi İşletme Dergisi 34 (1), 7-25, 2005
4232005
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapısal eşitlik modeli ile analizi
E Eroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
912003
Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) İle Sayisal Karar Verme
E Eroğlu, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 36 (2), 30-53, 2007
622007
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE “ORESTE” YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI
E Eroğlu, B Yıldırım, BF Yıldırım, M Özdemir
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
542014
Veri Zarflama Analizi ile etkinlik ölçümü ve etkin karar birimlerinin duyarlılık analizi
E Eroğlu, MC Atasoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 35 (2), 73-89, 2006
372006
Factors affecting consumer preferences for retail industry and retailer selection using analytic hierarchy process
E Eroğlu
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (6), 43-57, 2013
272013
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması
M KIYILAR, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 33 (1), 21-38, 2004
192004
Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki kalite güvence uygulamalarının bütünsel işletme performansı üzerine etkilerinin incelenmesi
E Eroğlu
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2004
182004
Warehouse location problem with genetic algorithm
E Eroglu, T Keskintürk
35th International Conference on Computer and Industrial Engineering 655 (1 …, 2005
102005
Using machine learning algorithms for forecasting rate of return product in reverse logistics process
ANA Tüylü, E Eroğlu
Alphanumeric Journal 7 (1), 143-156, 2019
92019
Customer satisfaction measurement model
E Eroğlu
IU Faculty of Business Administration Journal 34 (1), 7-25, 2005
82005
Toplam Kalite Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü …, 2003
82003
Çok Kriterli Karar Vermede Oreste Yöntemi Ve Personel Seçiminde Uygulanmasi
E Eroglu, BF Yildirim, M Özdemir
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
62014
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi (Doktora Tezi)
E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı …, 2003
52003
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Dergisi
E Eroğlu
Cilt 34, 7-25, 0
5
The genetic algorithm: an application on portfolio optimization
BA Mercangöz, E Eroglu
Research Anthology on Multi-Industry Uses of Genetic Programming and …, 2021
42021
Model karmaşıklığının kontrolü
G Korkmaz, E Eroğlu
İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi 2 (2), 146-162, 2020
32020
The Nexus of Economic Growth, Trade Openness and Banking Sector Depth In OIC: An Application of Panel Data Analysis
İ Durak, E Eroğlu
Alphanumeric Journal 7 (2), 205-238, 2019
32019
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Parametrik Olmayan Testlerle Analizi
B Adıgüzel, E Eroğlu
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28, 2008
32008
TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI (Single Index Model and Application of the Model at Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, E Eroglu
Isletme Fakültesi Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yil 16, 17-25, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20