Follow
Ergün Eroğlu
Ergün Eroğlu
İstanbul Üniveristesi İşletme Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Müşteri memnuniyeti ölçüm modeli
E Eroğlu
İÜ İşletme Fakültesi İşletme Dergisi 34 (1), 7-25, 2005
3822005
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapısal eşitlik modeli ile analizi
E Eroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
932003
VERİ ZARFLAMA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (VZAHP) İLE SAYISAL KARAR VERME
E Eroğlu, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 36 (2), 30-53, 2007
582007
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE “ORESTE” YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI
E Eroğlu, B YILDIRIM, BF YILDIRIM, M Özdemir, M ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
532014
Veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü ve etkin karar birimlerinin duyarlılık analizi
E Eroğlu, MC Atasoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 35 (2), 73-89, 2006
332006
Factors affecting consumer preferences for retail industry and retailer selection using analytic hierarchy process
E Eroğlu
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (6), 43-57, 2013
262013
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması
M KIYILAR, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 33 (1), 21-38, 2004
212004
Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki kalite güvence uygulamalarının bütünsel işletme performansı üzerine etkilerinin incelenmesi
E Eroğlu
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2004
152004
Warehouse location problem with genetic algorithm
E Eroglu, T Keskintürk
35th International conference on Computer and Industrial Engineering, 655-660, 2005
102005
Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
ANA TÜYLÜ, E Eroğlu
Alphanumeric Journal 7 (1), 143-156, 2019
72019
ÇOK KRITERLI KARAR VERMEDE" ORESTE" YÖNTEMI VE PERSONEL SEÇIMINDE UYGULANMASI/ORESTE METHOD IN MULTI CRITERIA DECISION MAKING AND PERSONNEL SELECTION APPLICATION
E Eroglu, BF Yildirim, M Özdemir
Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 81, 2014
72014
Customer satisfaction measurement model
E Eroğlu
IU Faculty of Business Administration Journal 34 (1), 7-25, 2005
72005
Toplam Kalite Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü …, 2003
62003
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Dergisi
E Eroğlu, MMÖ Modeli
Cilt 34, 7-25, 0
4
The genetic algorithm: an application on portfolio optimization
BA Mercangöz, E Eroglu
Research Anthology on Multi-Industry Uses of Genetic Programming and …, 2021
32021
The Nexus of Economic Growth, Trade Openness and Banking Sector Depth In OIC: An Application of Panel Data Analysis
İ Durak, E Eroğlu
Alphanumeric Journal 7 (2), 205-238, 2019
32019
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Parametrik Olmayan Testlerle Analizi
B Adıgüzel, E Eroğlu
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28, 2008
32008
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi (Doktora Tezi)
E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı …, 2003
32003
Model karmaşıklığının kontrolü
G Korkmaz, E EROĞLU
İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi 2 (2), 146-162, 2020
22020
An Application of Network Simplex Method for Minimum Cost Flow Problems
E EROĞLU
BALKAN JOURNAL OF MATHEMATICS 1 (2), 117-130, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20