Follow
serhat erat
serhat erat
Verified email at gtu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
YÖNETİM TARZI VE ÇALIMA KOŞULLARI, ARKADALIK ORTAMI VE TAKDİR EDİLME DUYGUSU İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
O Erdil, H Keskin, SZ İmamoğlu, S Erat
Doğuş Üniversitesi Dergisi 5 (1), 17-26, 2004
5792004
Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?
E Alniacik, Ü Alniaçik, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 274-281, 2013
2542013
Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures?
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 336-344, 2014
2322014
Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction
Ü Alnıaçık, E Alnıaçık, K Akçin, S Erat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 355-362, 2012
2152012
Ücret, kariyer ve yaratıcılık ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama
SZ İmamoğlu, H Keskin, S Erat
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 11 (1), 167-176, 2004
2132004
The effect of organizational loads on work stress, emotional commitment, and turnover intention
S Erat, H Kitapci, P Çömez
International Journal of Organizational Leadership 6, 221-231, 2017
752017
Effect of perceived organizational support on organizational silence and task performance: A study on academicians
K Akçin, S Erat, Ü Alniaçik, AB Çiftçioğlu
Journal of Global Strategic Management 11 (1), 35-43, 2017
372017
The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study of the Turkish state …
S Erat, O Erdil, H Kitapçi, O Çömlek
African journal of Business management 6 (30), 8853, 2012
352012
Drivers of innovative constructive deviance: A moderated mediation analysis
B Yıldız, S Erat, L Alpkan, H Yıldız, B Sezen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1407-1416, 2015
292015
Managerial perception and organizational identity: a comparative analysis
S Erat, H Kitapçı, K Akçin
Sustainability 12 (6), 2278, 2020
182020
Effect of psychological ownership on employee silence and task performance: a study on academicians
K Akcin, S Erat, U Alniacik, AB Ciftcioglu
International Business Research 11 (1), 34-43, 2018
162018
How organizational identity relates to knowledge sharing and creativity: Moderating effect of perceived organizational support
SZ Imamoglu, S Erat, H Turkcan
Kybernetes 52 (10), 4476-4494, 2023
132023
Web sayfasına güven ve canlı desteğin yeniden satın alma niyeti üzerine etkisi: Online alışveriş siteleri üzerine bir araştırma
E Aydınhan, S Erat
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 123-140, 2019
132019
Yönetim Tarzı ve ÇalıĢma KoĢulları, ArkadaĢlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu Ġle ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
O ERDĠL, H KESKĠN, SZ ĠMAMOĞLU, S ERAT
DoğuĢ Üniversitesi Dergisi 5 (1), 17-26, 2004
112004
ETKİLEME TAKTİKLERİNİN İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Y Yurttaş, S Erat, E Alnıaçık
International review of economics and management 8 (2), 176-200, 2020
82020
The Impact Of Organizational Support And Justice Perception On Commitment And Intention To Quit?: An Empirical Study On Turkish State Universities
S Erat, O Erdil, H Kitapci
Journal of Global Strategic Management 11, 132-142, 2012
82012
The relationship between supervision style, working conditions, co-workers behavior, recognition and job satisfaction: A field research on textile firms
O Erdil, H Keskin, SZ İmamoğlu, S Erat
Doğuş University Journal 5 (1), 17-26, 2004
82004
BİLGİ PAYLAŞIMI VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN, YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞI VE BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ, MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S ERAT
International Review of Economics and Management 8 (1), 124-145, 2020
62020
Managerial perception and organizational identity: A comparative analysis. Sustainability, 12 (6), 1-16
S Erat, H Kitapçi, K Akçin
62020
Emancipating identity: The differential effect of organizational identification on commitment and performance
İ Koçoğlu, S Erat, SZ İmamoğlu
EMAJ: Emerging Markets Journal 9 (2), 8-16, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20