Follow
Refika Bakoglu
Refika Bakoglu
Prof. of Business Management& Strategy, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çağdaş Stratejik Yönetim
R Bakoğlu
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010
1002010
Tükenmişliği Ölçmede Alternatif bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Marmara Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Uyarlaması
RB Deliorman, İ Boz, İ Yiğit, S Yıldız
Yönetim Dergisi 63, 77-98, 2009
100*2009
Örgütsel Performans Kavramı ve Gelişimi (The Concept of Organizational Performance and its Evaluation)
R Bakoğlu
Öneri Dergisi 4 (15), 39-45, 2001
442001
The Role of Sustainability in Long Term Survival of Family Business: Henokiens Revisited
R Bakoğlu, OB Aşkun
12th International Strategic Management Conference 235, 788-796, 2016
432016
Tedarik Zinciri Tasarımının Rekabet Avantajı Yaratması Açısından Değerlendirilmesi:‘Fast Food’Sektörü Örneği
R Bakoğlu, E Yılmaz
Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum 28, 173-185, 2001
422001
İşletme Düzeyinde Strateji Paradokslarının Mintzberg’in on Stratejik Yönetim Okulu Açısından Değerlendirilmesi
R Bakoğlu, E Dinç Özcan
Öneri Dergisi, 2010
32*2010
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Etik
RB DELİORMAN, AÜ KANDEMİR
312009
Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeyi: Marmara Üniversitesi Örneği
RB Deliorman, S Yıldız, İT Boz, İ Yiğit
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
302008
Mission Statements of Socially Responsible Firms: A Content Analysis
R Bakoğlu, B Aşkun
Journal of Global Strategic Management 1 (1), 66-74, 2007
282007
Kaynak Bazlı Firma Teorisi Kapsamında Değişen Rekabet Avantajı Kavram ve Anlayışı (Changing Competitive Advantage Concept and Approach according to the Resource Based Theory of …
R Bakoğlu
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 32 (1), 65-76, 2003
26*2003
Remaining silent or not: Is power distance a barrier for academicians
O Aşkun, R Bakoğlu, A Berber
232009
Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University
R Bakoğlu, AZ Öncer, ML Yıldız, AN Güllüoğlu
12th International Strategic Management Conference 235, 36-45, 2016
192016
Türkiye’de Kamu Kurumlarında Kurum Kültürü
R Bakoğlu, OB Aşkun, H Yıldırım
Beta Yayıncılık, 2016
15*2016
Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramlarını Yeniden Düşünme (Strategy and Reconsidering Strategy Concepts)
R Bakoğlu
Mali Çözüm Dergisi 67, 155-168, 2004
12*2004
Does locus of control lead to “silence” of academicians
R Bakoğlu, B Aşkun, A Berber
Journal of Economics Finance and Accounting 2, 17-36, 2009
112009
Tükenmişliği Ölçmede Alternatif Bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Türkçe’de Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 16
R Bakoğlu, İ Yiğit, S Yıldız, İ Taştan Boz
Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 460-468, 2008
92008
Akademik personelin tükenmişlik düzeyi Marmara Üniversitesi örneği
R Bakoğlu, S Yıldız
82008
Geçmişten Günümüze Kapalı Çarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme Mekanizmaları: Sözlü Tarih Çalışması
R Bakoğlu
1. Aile İşletmeciliği Kongresi, 2004
8*2004
"Talep Yapısı ve Koşullarının Ulusal Rekabet Avantajına Yansımaları: Türkiye'de Erkek Gömleği Segmenti Örneği (Demand Structure and Conditions of Men’s Shirt Segment in Turkey …
R Bakoglu
11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003
82003
REKABET AVANTAJI YARATMADA TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI: Mc DONALD'S TÜRKİYE ÖRNEĞİ
R BAKOĞLU, E YILMAZ
Öneri Dergisi 6 (23), 81-91, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20