Follow
Hamza ATEŞ
Hamza ATEŞ
Istanbul Medeniyet University, Dept. of Politics and Public Administration
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kent yönetimi, kentlileşme ve göç: sorunlar ve çözüm önerileri
M Es, H Ateş
Journal of Social Policy Conferences, 2004
3302004
Determinants of constructive deviance: The mediator role of psychological ownership
B Yıldız, L Alpkan, H Ateş, B Sezen
International Business Research 8 (4), 107-121, 2015
1112015
Sanal kaytarma davranışlarının sergilenmesinde örgütsel adalet algısının rolü var mıdır
H Yıldız, B Yıldız, H Ateş
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 55-66, 2015
962015
Sosyal Belediyecilik
H Ateş
Çerçeve Dergisi 17 (49), 88-95, 2009
942009
Kamuda Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe
H Ateş, D Çetin
Çağdaş kamu yönetimi II, 129-158, 2004
772004
Kamu hizmeti sunumunda gönüllü kuruluşlar ve devlet
A Hamza, A Nohutçu
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6 (11), 244-276, 2006
742006
Kamu yönetiminde etik: kültürel temeller ve “örgütsel ruhçuluk” kuramı ekseninde bir analiz
H Ateş, B Oral
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55-71, 2003
622003
Herzberg’in çift faktör kuramı kamu okullarında çalışan öğretmenlerin motivasyon algılarını açıklayabilir mi?: Ampirik bir araştırma
H Ateş, B Yıldız, H Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (2), 147-162, 2012
582012
Management as an agent of cultural change in the Turkish public sector
H Ateş
Journal of public administration research and theory 14 (1), 33-58, 2004
542004
Devletin doğduğu yer: Antik Çağ Ortadoğusu’nda idari hayat
H Ateş, S Ünal
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21-42, 2004
492004
Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi
H Ateş
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 303-331, 2003
472003
Sağlık sektöründe performans yönetimi: Türkiye örneği
H Ateş, H Kırılmaz, S Aydın
Asil Yayın Dağıtım, 2007
442007
Postbürokratik Kamu Yönetimi
H Ateş
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 85-108, 2003
442003
Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi
H Ateş, Ö Köseoğlu
İstanbul: İlke Yayıncılık, 2011
432011
İşletmeci, Girişimci ve Verimli Yeni Bir Kamu Yönetimi ve Devlet Anlayışına Doğru
H Ates
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 45-59, 2001
41*2001
Kamu Kurumlarında Performans ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması İçin Bir Alternatif: Yurttaş Şartları
H Ateş, Y Okur
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 101-125, 2009
392009
The impacts of gender inequality in education on economic growth in Turkey
IG Yumusak, M Bilen, H Ates
Procedia-Social and Behavioral Sciences 103, 1093-1103, 2013
362013
Sağlık personelinin performans yönetimine ilişkin görüşleri üzerinde kişisel faktörlerin etkileri
H Ateş, H Kırılmaz
Amme İdaresi Dergisi 48 (4), 97-128, 2015
332015
Kamu yönetimi ve çalışma hayatında esneklik
H Ateş, M Çöpoğlu
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (1), 97-113, 2015
332015
Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Hesapverebilirlik
H Ateş
Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar 2, 2008
322008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20