Follow
Bora Yıldız
Bora Yıldız
Other namesBora Yildiz
Associate Professor of Management, Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation
B Yıldız, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015
1362015
Relationship Between Work-Family Conflict and Turnover Intention in Nurses: A Meta-Analytic Review
B Yıldız, H Yıldız, O Ayaz Arda
Journal of Advanced Nursing 77 (8), 3317-3330, 2021
1152021
Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership
B Yildiz, L Alpkan, H Ates, B Sezen
International Business Research 8 (4), 107-121, 2015
1112015
Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var mıdır?
H Yıldız, B Yıldız, H Ateş
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 55-66, 2015
972015
Sanal Kaytarma Davranislarinin Örgütsel Ögrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi/An Investigation of the Effect of Cyberloafing Behaviors on Organizational Learning …
B Keklik, R Kiliç, H Yildiz, B Yildiz
Business and Economics Research Journal 6 (3), 129, 2015
92*2015
İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi
B Yıldız, H Yıldız
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 1-17, 2015
75*2015
Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment
B Yıldız, S Uzun, SS Çoşkun
International Journal of Organizational Leadership 6 (3), 341-360, 2016
702016
How Burnout Affects Turnover Intention? The Conditional Effects of Subjective Vitality and Supervisor Support
M Elçi, B Yıldız, M Erdilek Karabay
International Journal of Organizational Leadership 8 (10), x-xx, 2018
612018
Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
FŞ Kaya, B Yıldız, H Yıldız
Akademik Bakış Dergisi, 1-18, 2013
60*2013
Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi? Ampirik Bir Araştırma
H Ateş, B Yıldız, H Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (2), 147-162, 2012
582012
Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
48*2016
The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support
B Yıldız, H Yıldız
Journal of Global Strategic Management 9 (2), 65-77, 2015
482015
Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi
B Yıldız, F Özdemir, E Habip, N Çakı
Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 (2), 40-61, 2017
47*2017
The antecedents of presenteeism and sickness absenteeism: A research in Turkish health sector
H Yıldız, B Yıldız, C Zehir, M Aykaç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 398-403, 2015
472015
The Effects of Ethical Leadership, Servant Leadership and Leader-Member Exchange on Compulsory Citizenship Behaviors
H Yıldız, B Yıldız
International Business Research 9 (2), 19-33., 2016
402016
Herzberg'in çift faktör kuramı açısından ilköğretim I. kademe öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi
B Yıldız
Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi …, 2010
392010
Turnover intention linking compulsory citizenship behaviors to social loafing in nurses: A mediation analysis
B Yildiz, E Elibol
Journal of Nursing Management 29 (4), 653-663, 2021
362021
The mediating role of trust in leader in the relations of ethical leadership and distributive justice on internal whistleblowing: a study on Turkish banking sector
L Alpkan, M Karabay, İ Şener, M Elçi, B Yıldız
Kybernetes 50 (7), 2073-2092, 2021
352021
The antecedents of constructive and destructive deviant workplace behaviors
B Yildiz
Institute of Social Sciencens, Gebze Technical University, 2015
352015
A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement
B Yildiz, L Alpkan, B Sezen, H Yildiz
11th International Strategic Management Conference, Vienna, AVUSTURYA, 23-25 …, 2015
352015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20