Follow
Önder Kethüda
Önder Kethüda
İşletme PhD, Düzce Üniversitesi
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağizdan Ağza Pazarlamaya Etkisi
Hİ Yazgan, K Kethüda, Önder: Cati
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 237-252, 2014
682014
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine ve sadakatine etkisi: Oba restoran örneği
Y Bilgin, Ö Kethüda
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
542017
Charity social media marketing and its influence on charity brand image, brand trust, and donation intention
Y Bilgin, Ö Kethüda
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 33 …, 2022
522022
Dengeli ölçüm kartı nın hastane işletmelerinde uygulanması: Örnek olay çalışması
MS Yıldız, Ö Kethüda, MN Kurutkan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 90-109, 2013
292013
YENİLİK VE MÜŞTERİ PERFORMANSININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
M Öncü, M Bayat, Ö Kethüda, E Zengin
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (1), 149-164, 2015
282015
Positioning strategies of universities: An investigation on universities in Istanbul
K Cati, O Kethuda, Y Bilgin
242016
An investigation on international student mobility in Turkey / Türkiye’deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma
Ö Kethüda
Journal of Higher Education, 2016
17*2016
Positioning strategies and rankings in the HE: congruence and contradictions
Ö Kethüda
Journal of Marketing for Higher Education 33 (1), 97-123, 2023
162023
Evaluating the influence of university ranking on the credibility and perceived differentiation of university brands
Ö Kethüda
Journal of Marketing for Higher Education, 1-18, 2022
152022
Otel İşletmelerinin Pazarlama Birimi Yapılarına Göre Performanslarının Değerlendirilmesi
K Çatı, Ö Kethüda, S Faikoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012
142012
Satış/pazarlama anlayışlarının işletme performansına ilgisi
Ö Kethüda
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010
92010
Üniversitelerin stratejik planlarının girişimci üniversite bağlamında incelenmesi
K Çatı, Y Bilgin, B Kesici, Ö Kethüda
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 40-58, 2016
82016
Which matters more in higher education: social environment or teaching excellence? A comparison between private and public universities
Ö Kethüda
Yükseköğretim Dergisi 11 (1), 51-62, 2021
72021
Dağıtım kanalı türlerinin otellerin cirosuna ve doluluk oranına etkisinin değerlendirilmesi: Akçakoca’da bir araştırma
Ö Kethüda, S Faikoğlu
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (15), 203-224, 2017
72017
The role of environmental literacy, psychological distance of climate change, and collectivism on generation Z's collaborative consumption tendency
M Aktan, Ö Kethüda
Journal of Consumer Behaviour 23 (1), 126-140, 2024
62024
Kişisel Satışta Etik Olmayan Davranışların Satış Performansına Etkisi: Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama
Ö Kethüda, Y Yıldırım
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19-32, 2017
62017
Türkiye'deki üniversitelerin kendilerini konumlandırdıkları eğitim alanları
K Çatı, Y Bilgin, Ö Kethüda
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 231-241, 2016
62016
Otel İşletmelerinin Dağıtım Kanalı Bağımlılık Düzeyine Göre Performanslarının Değerlendirilmesi
MA Öncü, Ö Kethüda
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 9 (1), 2012
62012
Segmenting international student market: An investigation in the United Kingdom
O Kethuda
Yuksekogretim Dergisi 7 (3), 186-196, 2017
52017
Üretim-pazarlama koordinasyonunun işletme performansına etkisi: Düzce'de bulunan kobiler üzerine bir araştırma
K Çatı, İ Durak, Ö Kethüda, A Eş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20