Follow
Ahmet Güneyli
Ahmet Güneyli
Other namesAhmet Guneyli
European University of Lefke/ Lefke Avrupa Üniversitesi, Professor Dr.
Verified email at eul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University case)
A Güneyli, C Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 313-319, 2009
1332009
Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi
A Güneyli
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2007
78*2007
Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması (Ankara üniversitesi örneği)
A Güneyli
Millî Eğitim 37 (179), 82-92, 2008
712008
TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI
ME BAKANLIĞI
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2018
392018
Analyzing writing anxiety level of Turkish Cypriot students
A Güneyli
Egitim ve Bilim 41 (183), 2016
38*2016
Student teachers' perceptions about their experiences in a student centered course
CP Zeki, A Guneyli
South African Journal of Education 34 (3), 1-11, 2014
372014
Kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanılgıları: Fen bilgisi ve Türkçe öğretimi örneği
E Baysen, A Güneyli, F Baysen
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2012
312012
Impact of Co-Teaching Approach in Inclusive Education Settings on the Development of Reading Skills
O Dagli, G Akcamete, A Guneyli
International Journal of Education 8 (1), 1-17, 2020
27*2020
Dil öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulaması
A Güneyli, Ö Demirel
Cypriot Journal of Educational Sciences 2 (2), 110-118, 2006
27*2006
Attitudes of primary school teachers toward multicultural education
A Aktoprak, P Yiğit, A Güneyli
Quality & Quantity 52, 181-194, 2018
252018
Social networking as a tool for lifelong learning with orthopedically impaired learners
M Ersoy, A Güneyli
Educational Technology & Society 19 (1), 41-52, 2016
252016
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği
A GÜNEYLİ, EE ALIŞKAN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 4 (3), 348-371, 2016
242016
Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı
F KESKİN, G ARI, A AKKAYA, G GÖÇEN, A GÜNEYLİ, B İNCE, ...
Grafiker, 2018
222018
Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (Yakın Doğu Üniversitesi örneği)
A Güneyli, Y Akıntuğ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (3), 1769-1790, 2012
22*2012
The relation between assertiveness levels, locus of control and academic success of Turkish language teacher candidates
A Güneyli, M Dinçyürek, S. and Çağlar
Sociology Mind 2 (01), 61, 2012
212012
Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri
C Aslan, A Güneyli
I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 85-109, 2008
212008
Kitap incelemesi: Yine yazı yazıyoruz
A Güneyli
İlköğretim Online 5 (2), 50-52, 2006
21*2006
İlköğretim öğrencilerinin Türkçe ile diğer ders başarıları arasındaki ilişki
A Güneyli, H Özder, G Konedralı, N Arsan
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 60-72, 2010
19*2010
An Evaluation of the Psychometric Properties of Three Different Forms of Daly and Miller’s Writing Apprehension Test through Rasch Analysis
N Güler, M İlhan, A Güneyli, S Demir
Educational Sciences: Theory & Practice, 721-744, 2017
182017
Turkish language and history candidate teachers' use of metaphors in their perception of a computer
A Guneyli, A Efdal Ozkul
EJER 13 (53 A), 185-204, 2013
182013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20