Follow
Cavit YESİLYURT
Cavit YESİLYURT
Atatürk Üniversitesi Ekonometri Bölümü/Yöneylem Anabilim Dalı
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin veri zarflama analizi yöntemiyle göreceli etkinlik analizi
A Gülcü, A Coşkun, C Yeşilyurt, S Coşkun, T Esener
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 87-104, 2004
1372004
Fen liselerinin 2002 yılı göreceli etkinliğinin veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile ölçülmesi
C Yeşilyurt, MA Alan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (2), 91-104, 2003
1102003
Sağlık sektöründe veri zarflama analizi yöntemi ile göreceli verimlilik analizi
A Gülcü, H Tutar, C Yeşilyurt
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004
802004
Türkiye’deki İktisat Bölümlerinin Göreceli Performanslarinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA
C Yeşilyurt, C YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (4), 135-147, 2010
432010
Doğrusal programlama problemlerinin excel ile çözümü
MA Alan, C Yeşilyurt
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1 …, 2004
422004
Matematik Programlama Tabanlı Etkinlik Ölçüm Yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi ile Orta Öğretimde Etkinlik Ölçümü
C Yeşilyurt
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2003
292003
Türk hukuku bakımından mobbing
Y Koçak, C Yeşilyurt
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (1), 213-227, 2014
262014
Bulanık analitik hiyerarşi prosesi yaklaşımı ile proje değerlendirme kriterlerinin önceliklendirilmesi: Kalkınma ajansı örneği
BF Yıldırım, C Yeşilyurt
Atatürk İletişim Dergisi 6 (1), 25-53, 2014
142014
Measuring the performance of cattle fattening enterprises with data envelopment analysis: Comparative analysis of enterprises in the Northeast Anatolia Region (TRA) between the …
E Aydin, C YEŞİLYURT, E Sakarya
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 (5), 2014
102014
Performans ölçümünde kullanılan parametreli ve parametresiz etkinlik ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması
C YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 3 …, 2018
62018
EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA
C Yeşilyurt
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (2), 221-232, 2008
62008
Farklı veri setleri üzerinde smo ve j48 algoritmalarının sınıflandırma sonuçlarının karşılaştırılması
MA Alan, C Yeşilyurt
İşletme Bilimi Dergisi 6 (3), 199-213, 2018
52018
Sosyal bilimlerde matematik: Amacı, yöntemi ve içeriği
C YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 385-395, 2020
32020
Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi
S YURTTAKALAN, C YEŞİLYURT
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2), 973-984, 2020
22020
Birliktelik Kuralları Madenciliği İle Yatan Hasta Profilinin Çıkarılması
MA ALAN, C YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4), 1917-1926, 2019
12019
Comparison of classification performance of selected algorithms using Rural Development Investments Support Programme data.
MA Alan, C Yeșİlyurt, S Aydin, E Aydin
12014
KALKINMIŞLIK FARKI VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KIRSALDAN KENTE YAPILAN GÖÇLER: TÜRKİYE’DE TRA2 BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
A Karakaş, C Yeşilyurt, Y Koçak
Business & Management Studies: An International Journal 1 (1), 16-38, 2013
12013
Önbüro çalışanlarının iş değerlerinin yenilikçi davranışlarına etkisi: Lider–üye etkileşiminin aracılık rolü
M GORAL, C YEŞİLYURT
Tourism and Recreation 5 (2), 153-161, 2023
2023
Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığının ISCO Meslek Gruplarına Göre Analizi
E ERDOĞAN, C YEŞİLYURT
İstatistik Araştırma Dergisi 12 (1), 16-38, 2022
2022
MEASURING THE MEASUREMENT
C Yeşilyurt, Ö Ölçmek
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 12 (45), 11-15, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20