Follow
Osman VAİZ
Osman VAİZ
Assist. Prof. Dr. in Pre-School Teacher Education Cyprus İnternational University
Verified email at ciu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Proje tabanlı öğrenmede portfolyoların (Öğrenci gelişim dosyalarının) kullanımı ve öğrenme sürecine yansımaları
O Vaiz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
542003
THE SUPERVISION IN DISTANCE EDUCATION: E-SUPERVISION
O Vaiz, H Minalay, A Türe, P Ülgener, H Yaşar, AM Bilir
The Online Journal of New Horizons in Education-July 11 (3), 2021
22021
Comparative Analysis of North and South Cyprus’ Teachers’ Perceptions of Teachers’ Unions
F Silman, A Güneyli, O Vaiz, N Karasel-Ayda
SAGE Open 11 (1), 2158244020988283, 2021
22021
Technology-assisted tolerance education at elementary schools within the framework of inspector qualifications
O Vaiz, A Guneyli
Quality & Quantity, 1-15, 2017
22017
Evaluation of the technological competences of primary school teachers
O Vaiz, H Minalay, A Türe, P Ülgener, H Yaşar, AM Bilir
The Online Journal of New Horizons in Education-July 11 (3), 2021
12021
A review of measurement and assessment in distance education
O Vaiz, NM Bahçelerli, H Minalay, A Türe, P Ülgener, H Yaşar
The Online Journal of New Horizons in Education 11 (2), 59, 2021
12021
Öğretmenlerin eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algıları
V Osman, N BAHÇELERLİ
Folklor/Edebiyat 25 (97), 263-270, 2019
12019
Kıbrıs’ taki Türk ve Rum Eğitim Sisteminin “Eğitim Denetmenliğine Yükselme Kriterleri” Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması.
NK Ayda, O Vaiz
Electronic Turkish Studies 15 (7), 2020
2020
International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections at Near East University
İH MIRICI, F ALTINAY, G DAGLI, Z ALTINAY, Y CERKEZ, U AKCIL
Asian Journal of Distance Education 14 (1), 162-170, 2019
2019
Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği
V Osman, N BAHÇELERLİ, A Yeşilada
Folklor/Edebiyat 25 (97), 271-279, 2019
2019
The comparative examination of promotion criterias of teachers in North Cyprus and Turkey as a manager and a supervisor in profession
O Vaiz, H Eriş
Quality & Quantity 52, 2633-2643, 2018
2018
Kıbrıs'ta denetmen olma kriterlerinin Kıbrıslı Türkler ile Rumların görüşleri temelinde incelenmesi ve bir model önerisi
O Vaiz
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki Öğretmenlerin Meslekte Yönetici ve Denetmen Olarak Yükseltilme (Okul Yönetici ve Denetmen Olma) Kriterlerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi
O Vaiz
Girne Üniversitesi V. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2016
2016
Prof. Dr. Özcan DEMİREL’e Armağan
A Kılıç, AR Uluşan, A Özbay, AM Sünbül, A Başbay, A Ersöz, A Şıklar, ...
2010
Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Alan Deneyimlerinde Teknolojiyi Kullanma Bilgisi ve Becerisi
H Korkmaz, F Kaptan, İ Önal, O Vaiz
Doğu Akdeniz Üniversitesi III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15