Follow
Aynur Acer
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketlerinin performansının Entropi ve COPRAS yöntemi ile değerlendirilmesi
A Aynur, G Tolga, E DİNÇER
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 153-169, 2020
262020
Bulanık AHP yöntemi ile lojistik yönetimine çözüm yaklaşımı ve bir uygulama
A Acer
PQDT-Global, 2009
122009
Personel Seçimi Sürecinin AHP Tabanlı MOORA Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Liman Saha Operasyon Elemanı Seçimi Üzerine Bir Uygulama
A Aynur, İ Hacer
OPUS International Journal of Society Researches 16 (29 Ekim Özel Sayısı …, 2020
112020
The evaluation of container terminal efficiency using by cluster and data envelopment analysis (DEA)
A Acer, M Timor
Alphanumeric Journal 5 (2), 339-352, 2017
112017
Antrepoların performansının entropi ve TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmesi
A Aynur, S KALENDER
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-20, 2020
92020
Liman konteyner terminal etkinliklerinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi
A Acer
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi …, 2016
82016
The determination of Turkish container ports performance with TOPSIS multiple criteria decision making method
A Aynur, G Yanginlar
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (2), 67-75, 2017
72017
Lojistik faaliyetlerde antrepoların etkinliğinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi
A Acer
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4), 2976-2989, 2021
62021
Kümeleme ve veri zarflama analizi (VZA) ile konteyner terminal etkinliklerinin belirlenmesi
A Acer
Alphanumeric Journal, 2017
62017
Küresel E-Ticaret Sisteminde Kullanılan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesinin Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına Etkileri
A Aynur, C Yügünt
OPUS International Journal of Society Researches 18 (Yönetim ve Organizasyon …, 2021
52021
LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: KARADENİZ BÖLGESİ FINDIK İŞLETİCİLERİ ve İHRACATÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
H İnci, A Acer
Beykoz Akademi Dergisi, 2019
42019
Çevreye Duyarlı ve Yeşil Tüketici: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
A Aynur, İBK TAŞKIN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
32020
E-ticarette kayıt dışılık ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çözüm önerileri
A AYNAGÖZ, A Aynur
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi 2 (1), 35-51, 2022
22022
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KİŞİSEL BAKIM DİNAMİKLERİNE ETKİSİ
İB ALTIPARMAK, AS Aynur
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 18 (1), 63-89, 2022
12022
COVID-19 PANDEMİSİNDE EKONOMİK DURUM VE SOSYAL İZOLASYONUN BİREYLERE ETKİSİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
İB ALTIPARMAK, AS Aynur
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (45 …, 2023
2023
Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Güvenine Etkisi ve İntermodal Taşıma Hizmetlerinde Bir Uygulama
O Güngör, A Aynur
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 157-187, 2021
2021
İntermodal Taşımacılıkta Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatı ve Müşteri Güveni Etkisi
O GÜNGÖR, A Aynur
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 39-59, 2021
2021
DETERMINING SUPPLIER SELECTION DECISION OF THE UNIVERSITIES BY THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS1
ÖS ÖZDEMİR, A Aynur
2021
THE EFFECT OF LOGISTICS SERVICE QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY AND CUSTOMER TRUST IN INTERMODAL TRANSPORTATION1
O GÜNGÖR, A ACER
2021
AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF GREEN PURCHASING AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR
G YANGINLAR, A ACER
The Online Journal of Science and Technology 8 (3), 13, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20