Follow
Nutullah özdemir
Nutullah özdemir
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitiminin eleştirel bir değerlendirmesi
U Sak, B Ayaş, BB Sezerel, E Öpengin, NN Özdemir, Ş Demirel-Gürbüz
127*2015
Soil bulk density as related to soil particle size distribution and organic matter content
T Aşkin, N Özdemir
Poljoprivreda/Agriculture 9, 52-55, 2003
812003
Hemşirelerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi
G Karadağ, G Sertbaş, İ Güner, HS Taşdemir, N Özdemir
Hemşirelik Forumu Dergisi 5 (6), 8-15, 2002
702002
Anadolu Sak zekâ ölçeği (ASİS) uygulayıcı kitabı
U Sak, B Bal Sezerel, B Ayas, F Tokmak, NN Özdemir, Ş Demirel Gürbüz, ...
Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi, 2016
542016
Toprak fiziği
N Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, 1998
531998
Changes in the chlorophyll carotenoid and lycopene contents of tomatoes in relation to temperature
R Türk, V Seniz, N à zdemir, MA Süzen
International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops 368 …, 1993
351993
Toprak ve su koruma
N Özdemir
OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Notu, 2002
342002
Elazığ’da görev yapan hekimlerin ve diş hekimlerinin sigara konusundaki davranışları, tutumları
RE Sezer, ŞZ Öztürk, N Bilgin, Y Açık, Z Çandır, N Özdemir
Turkish Journal of Medical Sciences 14, 381-390, 1990
341990
Tuzluluk Ve Alkaliliğin Toprağin Bazi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri
T YAKUPOĞLU, N Özdemir
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 22 (1), 132-138, 2007
332007
Gökova Körfezi’ne akan tatlı su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal açıdan incelenmesi
M Barlas, C İkiel, N Özdemir
Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. su ürünleri sempozyumu bildirileri 14 (16 …, 1995
331995
Toprağa karıştırılan organik artıkların toprağın bazı özellikleri ile strüktürel dayanıklılığı ve erozyona duyarlılığı üzerine etkileri, Atatürk Üni
N Özdemir
Fen. Bil. Enstitüsü, Erzurum, 1991
321991
Host range and genetic characterization of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey
N Özdemir, H Saygili, F Sahin, Y Karsavuran, OF Bayrak, B Oral
II International Symposium on Tomato Diseases 808, 255-262, 2007
272007
Effects of organic and inorganic amendments on soil erodibility
N Özdemir, E Öztürk, İ EKBERLİ
Eurasian Journal of Soil Science 4 (4), 266-271, 2015
242015
TOPRAKLARIN TERMO-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE ISISAL YAYINIM KATSAYISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ EKBERLİ, C GÜLSER, N ÖZDEMİR
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (2), 85-91, 2005
232005
Farklı organik atıkların toprakların üreaz enzim aktivitesi üzerine etkisi
N Özdemir, R Kızılkaya, A Sürücü
232000
Okul müdürünün yönetsel davranışlarının akademik başarıyla ilişkisi
N Özdemir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
222016
EROZYONA UĞRAMIŞ TOPRAKLARDA ORGANİK ATIK UYGULAMALARININ BAZI
T Yakupoğlu, N Özdemir
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 21 (2), 173-178, 2006
212006
Elazığ Hazar Gölündeki Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’Nın (Pisces: Cyprinidae) Sindirim Aygıtı Muhteviyatı
D Şen, N Özdemir
Ulusal Biyoloji Kongresi Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji ve Zooloji Tebliğleri …, 1986
201986
Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitiminin eleştirel bir değerlendirilmesi
U Sak, MB Ayas, BB Sezerel, E Öpengin, NN Özdemir, ŞD Gürbüz
Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi 5 (2), 110-132, 2015
182015
Undergraduates expectations of foundation universities: recommendations for university administrators
Ö Hacıfazlıoğlu, N Özdemir
Eğitim ve Bilim Dergisi 35 (155), 118-131, 2010
182010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20