Follow
Çiğdem Arıcıgil  Çilan
Çiğdem Arıcıgil Çilan
İstanbul Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Analyzing digital divide within and between member and candidate countries of European Union
ÇA Çilan, BA Bolat, E Coşkun
Government Information Quarterly 26 (1), 98-105, 2009
1812009
Sosyal bilimlerde kategorik verilerle ilişki analizi
ÇA Çilan
Pegem Akademi, 2009
372009
Measuring factors effecting MBA students’ academic performance by using categorical regression analysis: A case study of Institution of Business Economics, Istanbul University
ÇA Çilan, M Can
Procedia-Social and Behavioral Sciences 122, 405-409, 2014
292014
Türkiye’ye yönelik turizm talebinin görünürde ilişkisiz regresyon modelleri ile incelenmesi
M AKSAKAL, ÇA ÇİLAN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 235-256, 2015
182015
Banka şubelerinin performanslarini etkileyen faktörlerin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
ÇA Çilan, M Can
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 285-296, 2013
172013
KİŞİSEL E-TİCARET UYGULAMALARININ KATEGORİK VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇA Çilan, S Kuzu
Alphanumeric Journal 1 (1), 27-32, 2013
142013
Measuring domestic digital divide by using latent class analysis: A case study of Turkey
ÇA Çilan, M Özdemir
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42 (2), 219-234, 2013
132013
İnsani Gelişme İndeksi Bileşenleri Açısından Gelişmekte Olan Ülkelerin Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması, 38
BA Bolat, ÇA Çilan
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS. Türkiye, 223-234, 2007
122007
Latent class analysis for measuring Turkish People's future expectations for Turkey
Ç Arıcıgil Çilan
Journal of Applied Statistics 41 (3), 519-529, 2014
112014
Türkiye'nin İllere Göre Sosyo-Ekonomik Yapısının Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi
ÇA ÇİLAN, A DEMİRHAN
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2002
92002
AN EXPLORATORY STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION AND ITS INFLUENCE ON BUSINESS PERFORMANCE OF UPSCALE HOTEL INDUSTRY IN TURKEY.
CA Cilan, E Balaban, E Coskun, D Sharma
Journal of International Business Strategy 7 (2), 2007
62007
E-Belediye uygulamalarında web sayfası ziyaret istatistiklerinin yönetsel amaçlarla kullanımı üzerine bir çalışma
ME Balaban, E Coşkun, ÇA Çilan
Bilişimle E-Kentleşme Yapı ve Kentte Bilişim 6, 8-9.06, 2006
62006
Decision Support Systems in Crisis Response and Emergency Management: A proposal for Turkish emergency Management and crisis Response System
E Coskun, D Ozceylan, CA Cilan
Proceedings of 5 th International Symposium on Intelligent Manufacturing …, 2006
62006
Uygulamalı gizli sınıf analizi
Ç ARICIGİL ÇİLAN
İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 2015
52015
GİZLİ SINIF ANALİZİ İLE TÜRKİYE'DE KİŞİSEL İNTERNET KULLANIM PROFİLİNİN BELİRLENMESİ.
Ç ARICIGİL ÇİLAN, N Taş, M Özdemir
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2014
52014
Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University
BA Mercangöz, ÇA Çilan, ME Balaban
International Journal of E-Adoption (IJEA) 3 (1), 13-21, 2011
52011
Bilişim Teknolojileri İle Gelişme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
ÇA Çilan, BA Bolat
İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 19 (60), 50-60, 2008
52008
Kalite kontrol diyagramlarında varsayımların sağlanması ve cam sanayiinde bir uygulama
ÇA Çilan
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 26-27, 2005
52005
ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMA (TIMSS) SINAVININ OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ
E Karaman, ÇA Çilan
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 10 (38), 122-127, 2018
42018
KİŞİSEL E-TİCARET UYGULAMALARININ KATEGORİK VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ç ARICIGİL ÇİLAN, S KUZU
Alphanumeric Journal 1 (1), 27-32, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20