Follow
Uğur Bakan
Title
Cited by
Cited by
Year
Game-based learning studies in education journals: A systematic review of recent trends
U Bakan, U Bakan
Actualidades Pedagógicas 72 (72), 119-145, 2018
572018
BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
U Bakan, İA Karaaslan
Intermedia International e-Journal ISSN: 2149-3669 4 (6), 77-94, 2017
202017
İlköğretim medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi
U Bakan
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler …, 2010
162010
FACEBOOK’TA AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL MEDYA ADANMIŞLIĞINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ-A CONTENT ANALYSIS FOR THE INVESTIGATION OF FAMILY RELATIONSHIPS AND SOCIAL MEDIA …
U BAKAN, U BAKAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20), 54-68, 2017
92017
First and second level intermedia agenda-setting between international newspapers and twitter during the coverage of the 266th papal election
U Bakan, G Melek
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 155-177, 2016
82016
TÜRKİYE’DE WEB TABANLI HABER SİTELERİNİNTASARIM-ERGONOMİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ/ERGONOMICS DESIGN LEVEL OF WEB BASED NEWS SITES IN TURKEY COMPERATIVE ANALYSIS
U Yavuz, U Bakan
Journal Of Fine Arts; Sayı 18 (2010), 2011
6*2011
Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi.
H Köse, U Bakan
Ileti-s-im, 2010
62010
İlköğretim medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
U Bakan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2010
62010
Game-based learning studies in education journals: A systematic review of recent trends. Actualidades Pedagógicas 72: 119–145
U Bakan, U Bakan
52018
Gazetecilerin Alternatif Bir Medya Olarak Twitter'ı Kullanım Düzeyi: Washington Post Örneği.
U Bakan
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 2017
42017
The changing nature of communication and surveillance phenomena at synopticon stage
H Köse, T Han, U Bakan
Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences 2 (2), 523-549, 2010
42010
Research and Trends in the Field of Social Media from 2012 to 2016: A Content Analysis of Studies in Selected Journals/Investigacion y tendencias en el campo de las redes …
U Bakan, T Han
Estudios sobre el Mensaje Periodístico 25 (1), 13-32, 2019
32019
Estudios sobre aprendizaje basado en juegos en revistas educativas: una revisión sistemática de tendencias recientes
U Bakan, U Bakan
Actualidades Pedagógicas 1 (72), 119-145, 2018
32018
The Role of Biomimicry on Visual Design Education
U Bakan, U Bakan
LUMEN Proceedings 17, 46-52, 2021
22021
Gender and Racial Stereotypes of Video Game Characters in (MMO) RPGs
U BAKAN, U BAKAN
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 100-114, 2019
22019
VİDEO OYUN MÜZİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
U BAKAN, MY ÖZTÜFEKÇİ
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 51-68, 2018
22018
MEDYA VE İLETİŞİM EĞİTİMİNDE YENİ NESİL KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN ANALİZİ: TEMEL YETKİNLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM
U Bakan, U Bakan
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2017
22017
Examining the uncanny valley effect in virtual character design for digital games
U Bakan, U Bakan
Journal of Print and Media Technology Research 10 (2), 119-132, 2021
12021
Face-ism in online profile pictures: a cross-cultural analysis of adults’ visual self-presentation on facebook
U Bakan, U Bakan
Media and Digital Modernism, 2018
12018
BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
U BAKAN, İA KARAASLAN
Intermedia International E-journal 4 (6), 77-94, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20