Follow
Azize Ummanel
Azize Ummanel
Verified email at eul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul Öncesi Çocuklarda Akran Kabulünün Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Ummanel
Ankara Üniversitesi, 2007
322007
Gelişim ve öğrenme
A Ummanel, A Dilek
Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, 35-52, 2016
182016
The career paths of primary school principals in Ireland
A Ummanel, G McNamara, M Stynes
Irish Educational Studies, 2016
162016
Metaphorical perceptions of preschool, elementary and secondary school children about Science and Mathematics
A Ummanel
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (8 …, 2017
122017
Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti yayınlarından bir kartpostalın çocuk hakları bağlamında incelenmesi
A Ummanel
İlköğretim Online 16 (1), 2017
122017
Erratum: Algan, EK; Ummanel, A. Toward Sustainable Schools: A Mixed Methods Approach to Investigating Distributed Leadership, Organizational Happiness, and Quality of Work Life …
EK Algan, A Ummanel
Sustainability 12 (2), 519, 2020
10*2020
A Comparative Analysis of Children’s, Mothers’ and Teachers’ Views About Play and Toys
A Ummanel
International Journal of Humanities and Education 3 (6), 222-241, 2017
92017
Kum ve Oyun Alanları Üzerine Bir İnceleme
A Ummanel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 1539-1566, 2017
92017
Okul öncesi öğretmen adaylarının özel eğitimle ilgili bazı kavramlara yönelik görüşlerinin incelenmesi
A Ummanel, J Gürkan
Turkish Studies 12 (17), 477-500, 2017
62017
A Qualitative Study on the Perception of Fatherhood
T Gürkan, A Ummanel, N Koran
European Journal of Educational Sciences 8 (2), 42-59, 2021
32021
The first studies in family guidance in early childhood: the books of Dr. Hafız Cemal
A Ummanel, FSŞ Kıralp, P Yiğit
Quality & Quantity, 1-15, 2017
32017
Perceptions and attitudes of preschool teacher candidates towards mathematics
S Özdemir, A Ummanel
International Journal of Innovative Research in Education 3 (1), 01-09, 2016
32016
Schools principals’ career path: Ireland, Cyprus and Malta sample
A Ummanel
Dublin City University, 2012
32012
Yaşam Becerileri
A Ummanel
AUZEF, 2020
2*2020
What Cypriot Children Think about the Concept of Peace?.
A Ummanel
Online Submission 5 (8), 247-258, 2018
22018
Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Olan “Çocuklara İlk Bilgiler” Adlı Kitabın Erken Çocukluk Eğitimi Açısından İncelenmesi
A UMMANEL
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 53-66, 2018
22018
Okul Öncesi Eğitimin Felsefi Temelleri
A Ummanel
Okul Öncesi Eğitime Giriş, 41-59, 2017
22017
The career paths of primary school principals in Cyprus and Malta: A comparative study
A Ummanel
The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 2016
22016
Sosyal Hizmetler Bünyesinde Kalan Çocuklar ve Eğitim Sorunları
A Ummanel
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri, 203-228, 2019
1*2019
Evaluation of Students’ Perception of the Relationship between Academic Success and Families’ Psychological Nature
S Erişmen, A Güneyli, A Ummanel, C Dimililer
The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20