Follow
MAHMUT AKIN
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of organisational cynicism on alienation
S Yıldız, M Şaylıkay
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 622-627, 2014
902014
The effect of Islamic work ethic on alienation
A AKIN, M ŞAYLIKAY, M BIYAN, İ BOZACI
Social Sciences 1, 286-299, 2016
32016
Investigation of the Relationship between Islamic Work Ethics and Work Alienation: The Example of the Banking Sector in Kirikkale Province
EALİP İMDAT DOĞAN,ADNAN AKIN,MAHMUT AKIN
13th RSEP International Conference on Business, Economics Finance, 2019
12019
The Relationship between Islamic Work Ethic, Modern and Post-Modern Values: Participation and Deposit Bank Comparison
AA Imdat Dogan, Mahmut Saylikay, Edib Ali Pehlivanli
15th RSEP International Conference on Economics, Finance & Social Sciences,, 2019
2019
Ulusal İş Sistemi Temelinde Devlete Bağımlı İş Sistemi Uygulayıcısı Olarak Türkiye ve Güney Kore Savunma Sanayiinin Ar-Ge Potansiyelleri Karşılaştırılması
AA MAHMUT AKIN
VII. UNIKOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2019
2019
THE FURNITURE SECTOR CORPORATE CAPACITY RESEARCH: A SAMPLE OFKIRIKKALE
AA ESRA ULUKÖK,MAHMUT AKIN,MUSAB IŞIK
MIRDEC-14th, International Academic Conference onContemporary Trends and …, 2019
2019
The Effect of Psychological Contract Opposition on Organizational Dissent
AA ESRA ULUKÖK,MAHMUT AKIN,İMDAT DOĞAN
10th RSEP International Multidisciplinary Conference, 2019
2019
Organizational Ostracism and Counter Productive Work Behaviour in Educational Institutions
AA ESRA ULUKÖK,İMDAT DOĞAN,MAHMUT AKIN
15th RSEP INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE SOCIAL SCIENCES, 2019
2019
YENİ KOMÜN YÖNETİMİ ANLAYIŞI: SEVİLLA-MARİNALEDA VE TUNCELİ (DERSİM) OVACIK ÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ NEW COMMUN MANAGEMENT INTERPRETATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF …
A ÇAYLAK, M ŞAYLIKAY
The Journal 12 (68), 2019
2019
Investigation of Workaholism in Accounting Professional Members in Terms of Various Variables
AA Imdat Dogan, Esra Ulukok, Mahmut Saylikay
6th RSEP International Multidisciplinary Conference Book, 2018
2018
İSLAM ÇALIŞMA AHLAKININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ
EU ADNAN AKIN,MAHMUT AKIN
ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2018
2018
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AA MUSAB IŞIK,MAHMUT AKIN,MEHDİ OKTAY
UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018
2018
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ YERİNDE YALNIZLIĞA ETKİSİ
MA ADNAN AKIN,ESRA ULUKÖK
UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018
2018
İslam’da Emek Algısı: Kırıkkale MÜSİAD Üyeleri Örneğinde Bir Araştırma
MA MEHMET DİKKAYA,Kutval Yunus,Oktay Mehdi
III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
2018
Work-Family Conflict and Workaholism in Organizations: Demographic Differences
MA ESRA ULUKÖK
9th RSEP International Social Sciences Conference, 2018
2018
ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL İFŞAAT (WHİSTLEBLOWİNG) İLE İLİŞKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EU ADNAN AKIN,MAHMUT AKIN
UMTEB III. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
2018
ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE PRESENTİZM İLE İLİŞKİSİ
AA MAHMUT AKIN,MUSAB IŞIK
RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, 2017
2017
THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN VALUES ON ALIENATION
M AKIN, A AKIN
Journal of The International Scientific Researches 1 (1), 35-50, 2016
2016
ÖRGÜTSEL İFŞAATIN ÇALIŞAN SADAKATİNE ETKİSİ
İB ADNAN AKIN,MAHMUT AKIN
14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2015
2015
KÜRESEL ISINMA, ENERJİ SENARYOLARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ
M ŞAYLIKAY
AKADEMİK BAKIŞ, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20