Follow
MURAT KIYILAR
Title
Cited by
Cited by
Year
Davranışsal finans
M Kıyılar, M Akkaya
İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2016
1232016
Etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramının İMKBde irdelenmesi, test edilmesi
M Kiyilar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
971997
Behavioural finance and the study of the irrational financial choices of credit card users
M Kiyilar, O Acar
Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, ISSN, 1454-9409, 2013
512013
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA ZAMANA DAYALI ANOMALİLERE YÖNELİK BİR İNCELEME (Calendar-Based Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, C Karakas
Yil 16, 17-25, 2005
382005
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması
M KIYILAR, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 33 (1), 21-38, 2004
202004
Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri: Bir kurumsal yönetim formu olarak Türkiye’de holding yapılanma biçimlerinin değerlendirilmesi
M Kıyılar, M Belen
İSMMMO 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2005
192005
Ülkemizde tasarruf oranlarını etkileyen faktörler ve bölgeler arası tasarruf alışkanlıklarının tespiti üzerine bir araştırma
M KIYILAR, O Acar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2012
162012
Performance appraisal of real estate investment trusts (REITs): a practice in Istanbul Stock Exchange
M Kıyılar, A Hepşen
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
142010
Etkin pazar kuramının İMKB’de test edilmesi
M Kıyılar
Yönetim Dergisi 29, 34-51, 1998
141998
Volatilite endeksleri: Gelişimi, türleri, uygulamalari ve trvix önerisi
N Telçeken, M Kiyilar, E KADIOĞLU
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 204-228, 2019
122019
Finansal Yönetim ve Mali Analiz
MŞ Tekbaş, B Seval, A Köse, M Kıyılar, V Sarıkovanlık
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumları, 2014
122014
Swap, swap türleri ve swap işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
M KIYILAR
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 27 (1), 83-104, 1998
121998
BASEL II KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
F Kocabiyik, M KIYILAR
92007
Sigorta sektöründe risk yönetimi, alternatif risk transfer yöntemleri, şirketler için bir öneri: Hava durumu opsiyonları
S Sarıoğuz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2007
92007
Kurumsal Yönetim Kavramı Ve İlkeleri
M Kıyılar, M Belen
Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin …, 2007
82007
Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları
Y Aslay
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı …, 2006
82006
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
72007
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
72007
Çözümlü finans problemleri
M Kıyılar
Literatür Yayıncılık, 2008
62008
Türkiye’deki mevduat bankalarına yönelik bir araştırma: Bankalarda gelir çeşitlendirmesinin performans üzerine etkileri
O Kayran, M KIYILAR
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 419-439, 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20