Follow
Cevdet Kızıl
Cevdet Kızıl
Other namesCevdet Kizil, Kızıl, C, Kizil, C
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ
V AKMAN, M HANOĞLU, C KIZIL
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences …, 2015
422015
Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasabe Etik Algısı
C KIZIL, V AKMAN, S ARAS, NO ERZİN
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 6-31, 2015
392015
Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey
AT Çetin, C Kizil, Hİ Zengin
Emerging Markets Journal 3 (2), 1-28, 2013
37*2013
TMS - TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
A KIZIL, MM Fidan, C KIZIL, İ Keskin
İstanbul: Der Yayınları (Der Publishing), http://cevdetkizil.com …, 2013
37*2013
Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
C Kızıl, T Aslan
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) 8 (2 …, 2019
332019
Dijital İşletme
İ Aksel, ML Arslan, C Kızıl, ME Okur, ŞE Şeker
Cinius Yayınları (Cinius Publishing), 2013
282013
Kripto paraların finansal piyasalara etkileri ve muhasebeleştirilmesi
C Kızıl, GS Hanişoğlu, T Aslan
Ekin Yayınevi, Bursa, 2019
272019
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
T Aslan, C Kızıl, A Din
Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 (12), 1125-1138, 2017
262017
Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing
C Kızıl, B Kaşbaşı
Journal of Asian Research (JAR) 2 (3), 123-138, 2018
242018
Accounting: Financial, Cost, Managerial
A Kızıl, C Kızıl
Bahar Yayınevi (Bahar Publishing), 2007
222007
Yaratici Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensuplari Üzerinde Örnek Bir Uygulama
C Kızıl, V Akman, İE Çelik, S Şener
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 2020
212020
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi
C Kızıl, ŞE Şeker, D Bozan
Alphanumeric Journal 2 (2), 77-97, 2014
192014
Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma
C Kızıl, V Akman, H Korkmaz
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (10), 193-211, 2015
182015
Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış
C Kizil, V Akman, T Zorkalkan, R Turkmen
Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Leges Yayınları) 5 (3), 70-87, 2015
182015
Entelektüel Sermaye Analizleri
C Kızıl
Derin Yayınları (Derin Publishing), 2010
172010
Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual …
ML Arslan, C Kızıl
Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting …, 2018
16*2018
Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörler: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama
C Kızıl, İE Çelik, V Akman, D Danışman
İşletme Bilimi Dergisi 3 (2), 127-165, 2015
16*2015
Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı
C Kızıl, DK Kocur
Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 3 (10), 327-339, 2017
152017
Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students
C Kızıl, A Atalan
EMAJ: Emerging Markets Journal 5 (2), 71-78, 2015
15*2015
ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
C Kızıl, V Akman, A Tasmacıoglu, H Taşkıran
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 20-34, 2014
15*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20