Follow
EMRE HORASAN
EMRE HORASAN
Verified email at kafkas.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Marmara Üniversitesi’nde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe alanına bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma-A research for the evaluation of the …
H Çelenk, M Atmaca, E Horasan
Öneri Dergisi, 2010
66*2010
Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları
HE GÖKÇEN GÜRBÜZ, ÇELENK HAKAN
Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş., 2014
24*2014
ENTEGRE RAPORLAMANIN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E HORASAN, S TAZEGÜL
Journal of Research in Business 6 (1), 141-163, 2021
112021
Futbol kulüplerinin uefa mali kriterlerine uyumu, denetimi ve muhasebe organizasyonu
E Horasan
Marmara Üniversitesi, 2007
82007
Kurumsal sürdürülebilirliğin Bist sürdürülebilirlik endeksindeki imalat sektörü şirketlerinin finansal performansına etkisi
E Horasan, F AKTA
Third Sector Social Economic Review 56 (4), 2607-2626, 2021
72021
ENTELEKTÜEL SERMAYE, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Horasan, C Meydan, S Yildiz
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (16), 463-482, 2017
62017
TÜRK İMALAT ŞİRKETLERİNDE PİYASA KATMA DEĞERİNİ (MVA) AÇIKLAYAN EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) Mİ YOKSA KÂRLILIK MI?
E HORASAN, T YILMAZ
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 22 (41), 2019
52019
UEFA Mali (Finansal) Kriterleri Kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
GG EMRE HORASAN
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1 (1), 133 - 142, 2009
42009
Spor kulüplerinde entelektüel sermaye bileşeni olarak sporcuların değeri ve mali tablolara yansıtılması
E Horasan
Marmara Üniversitesi, 2013
32013
BİST İmalat Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Maliyet Yapışkanlığının İncelenmesi
E HORASAN, AĞ Alirıza, T YILMAZ
Maliye ve Finans Yazıları, 185-206, 2020
22020
Kazandıran Sadece Futbol Mu? Futbolcu Tanınırlığı İle Futbolcu Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki: Türkiye Futbol Süper Liginin Yatay Kesitsel Analizi
E Horasan, E Keleş
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 39 (1), 157-169, 2017
12017
The Effect of Compliance with Corporate Governance Principles on Intellectual Capital Investments
E Horasan, Ö Koç
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (4), 2609-2619, 2023
2023
ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISI VE YÖNETİM MUHASEBESİ İLİŞKİSİ: KARS İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
E HORASAN, E KILIÇBEY
EKEV Akademi Dergisi, 62-77, 2023
2023
Content Analysis of the Environmental Dimension of Sustainability Reports of Companies in the BIST Sustainability Index (BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Şirketlerin …
E Horasan, ON Akarsu
Business and Economics Research Journal 14 (1), 45-71, 2023
2023
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporlarının Çevresel Boyutuna İlişkin İçerik Analizi
E Horasan, ON Akarsu
Business and Economics Research Journal 14 (1), 45-71, 2023
2023
Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
E HORASAN, C MEYDAN, T YILMAZ
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 720-731, 2019
2019
SAHİPLİK YAPISININ DEĞER ODAKLI PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
C Horasan, Emre: Meydan, T Yılmaz
I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (USSBS) - 1 …, 2018
2018
KOBİ’LERDE MALİYET YÖNETİMİ TEKNİKLERİNİN UYGULANMA DÜZEYİ VE FARKINDALIĞININ TESPİTİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: TRA 2 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
E Horasan, A Topal
UMTEB - III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 4, 2570-2578, 2018
2018
BIG DATA VE MUHASEBE: DEĞİŞİMİ KUCAKLAMAK
E Horasan
Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar, 139-157, 2018
2018
Ticari defterlere ilişkin Yeni Ticaret Kanunu hükümlerinin muhasebe açısından değerlendirilmesi
K Ali, E Horasan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (3), 269-293, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20