Follow
Beata Zinkiewicz
Beata Zinkiewicz
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Verified email at afm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach T. 2
J Morbitzer, J Bierówka, A Sajdak, E Musiał, M Darasz-Szuba, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
6*2014
Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych
B Zinkiewicz
Oficyna Wydawnicza AFM, 2015
32015
Social Aspects of Management: personal development, cultural changes, economic progress
E Rákó, B Zinkiewicz, Z Pucek, G Szabó, J Pułka, É Bácsné Bába, V Bocsi, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
2014
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka
A Szyszko-Bohusz, M Karpińska-Ochałek, M Obrzud, M Skrzyp, M Kliś, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
2013
Kompetencje absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej
B Zinkiewicz
Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
2013
Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej
A Mirski, A Szyszko-Bohusz, B Zinkiewicz, A Górniok-Naglik, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
2012
Płynność granic normy w rzeczywistości ponowoczesnej–refleksje pedagogiczne
B Zinkiewicz
Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
2012
Preventive Activities of Probation Centres for Juvenile Offenders: Theory and Practice
B ZINKIEWICZ
Social aSpectS of ManageMent, 21, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8