Follow
Deniz Yükseker
Title
Cited by
Cited by
Year
Rethinking transit migration in Turkey: reality and re‐presentation in the creation of a migratory phenomenon
A İçduygu, D Yükseker
Population, Space and Place 18 (4), 441-456, 2012
2662012
A belated awakening: National and international responses to the internal displacement of Kurds in Turkey
B Ayata, D Yükseker
New perspectives on Turkey 32, 5-42, 2005
2042005
A survey on African migrants and asylum seekers in Istanbul
KT Brewer, HD Yükseker
Migration Research Program at the Koc University, 2006
1512006
Trust and gender in a transnational market: the public culture of Laleli, Istanbul
D Yukseker
Public Culture 16 (1), 47-65, 2004
1472004
Laleli-Moskova mekiği: kayıtdışı ticaret ve cinsiyet ilişkileri
HD Yükseker
İletişim, 2003
1112003
Shuttling goods, weaving consumer tastes: Informal trade between Turkey and Russia
D Yükseker
International Journal of Urban and Regional Research 31 (1), 60-72, 2007
1062007
Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, D Kurban, HD Yükseker
TESEV, 2008
932008
Coming to terms with forced migration: Post-displacement restitution of citizenship rights in Turkey
D Kurban
Deutsche Nationalbibliothek, 2007
832007
Neoliberal restructuring and social exclusion in Turkey
D Yükseker
Turkey and the global economy: Neo-liberal restructuring and integration in …, 2009
502009
Türkiye’de ülke içinde yerinden edilme sorunu: tespitler ve çözüm önerileri
T Aker, B Çelik, D Kurban, T Ünalan, HD Yükseker
TESEV Yayınları, İstanbul, 2005
432005
Astray and stranded at the gates of the European Union: African transit migrants in Istanbul
D Yükseker, KT Brewer
New Perspectives on Turkey 44, 129-159, 2011
382011
Yerinden edilme ve sosyal dışlanma: İstanbul ve Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının yaşadıkları sorunlar
D Yükseker
Dilek Kurban ve diğerleri,“Zorunlu Göç” İle Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden …, 2006
382006
Kürtlerin yerinden edilmesi ve sosyal dışlanma: 1990’lardaki zorla göçün sonuçları
D Yükseker
İçinde SG Ihlamur-Ömer ve NA Şirin Öner (Der.) Küreselleşme Çağında Göç …, 2012
312012
Internal displacement and social exclusion: Problems encountered by internally displaced persons in the provinces of Istanbul and Diyarbakır
D Yükseker
Coming to terms with forced migration: Post-displacement restitution of …, 2007
262007
Leaving and returning to the parental home during the economic crisis
F Göksen, D Yükseker, A Filiztekin, İ Öker, S Kuz, F Mazzotta, L Parisi
STYLE Working Papers, 2016
222016
The problem of internal displacement in Turkey: assessment and policy proposals
AT Aker, B Çelik, D Kurban, T Ünalan, D Yükseker
TESEV, Istanbul, 2005
212005
Diyarbakır’da Yerinden Edilme Sorunu: Geri Dönüş, Kentsel Sorunlar ve Tazminat Yasası’nın Uygulamaları
D Yükseker
Zorunlu Göç" ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın …, 2008
192008
Overcoming a legacy of mistrust: towards reconciliation between the state and the displaced
D Kurban, AB Çelik, HD Yükseker
TESEV, 2006
192006
Kız teknik ve meslek liseleri kapsamlı değerlendirme notu
F Gökşen, D Yükseker, A Alnıaçık, Ü Zenginobuz
Koç Üniversitesi-Sosyal Politika Merkezi. İstanbul, 2011
182011
Türkiye toplumunu bir arada tutan nedir? Toplumsal tutkal olarak borç ve borçluluk
D Yükseker
Toplum ve Bilim 117, 6-18, 2010
182010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20