Follow
Bilal GUNES
Title
Cited by
Cited by
Year
Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları
S Aydoğan, B Güneş, Ç Gülçiçek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2003
3742003
Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış
Y Ünsal, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 107-120, 2002
1902002
Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
B Güneş, Ç Gülçiçek, N Bağcı
Journal of Turkish Science Education 1 (1), 35-48, 2004
1682004
Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma
Y Ünsal, B Güneş, İ ERGİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
1112001
BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK MEB LİSE 1. SINIF FİZİK DERS KİTABININ ELEŞTİREL OLARAK İNCELENMESİ
Y Ünsal, B Güneş
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 305-321, 2004
1032004
İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi
Y Ünsal, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2003
832003
Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S Kuhn ve Alan D Sokal
B Güneş
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 2003
752003
Fen öğretiminde kavramların somutlaştırılması: modelleme stratejisi, bilgisayar simülasyonları ve analojiler
Ç Gülçiçek, B Güneş
Eğitim ve Bilim 29 (134), 2004
662004
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
U KANLI, Ç Gülçiçek, V Göksu, N ÖNDER, Ö Oktay
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 127-153, 2014
482014
Fen bilimlerinde kullanılan modellerle ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi
B Güneş, B NECATİ, Ç Gülçiçek
AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (7), 2004
472004
Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları
K İlhami, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 1-17, 2005
432005
Doğru Bilinen Yanlışlardan Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları
B GÜNEŞ, S ATEŞ, A ERYILMAZ, N YÜRÜK, ÖF Özdemir, U Kanlı, ...
382017
The misconceptions about heat and temperature
S Aydoğan, B Güneş, Ç Gülçiçek
Journal of Gazi education faculty 23 (2), 111-124, 2003
272003
Molecular-dynamics simulations of nickel clusters
Ş Erkoç, B Güneş, P Güneş
International Journal of Modern Physics C 11 (05), 1013-1024, 2000
262000
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
HŞ KIZILCIK, B Güneş
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 278-292, 2011
252011
Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: bilimsel hatalar ve kavram yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
242005
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Educatıon Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER, Ö OKTAY, F ERASLAN, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, U KANLI, ...
Turkish Journal of Science Education (TUSED) 10 (4), 151-163, 2013
232013
yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarıyla öğrenim gören ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması
G Başdağ, B Güneş
VII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2000
172000
Bilimsel süreç becerileri ile fizik öğretim programında yer verilen problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y ERTEK, E ERTEK, B GÜNEŞ
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 1 (2), 110-121, 2013
152013
Bilimsel hatalar ve kavram yanılgıları
B Güneş
Yayımlandığı Kitap R. Yağbasan (Editör) içinde, Konu Alanı Ders Kitabı …, 2005
142005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20