Follow
NAZIM KAŞOT
NAZIM KAŞOT
Asisstant Professor, Near East University
Verified email at neu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Results of the herpetological trips to Northern Cyprus
B Göçmen, N Kaşot, MZ Yıldız, I Sas, B Akman, D Yalçınkaya, S Gücel
North-Western Journal of Zoology 4 (1), 139-149, 2008
342008
9. sınıf ekoloji ve çevre ders kitabı
N Kaşot, H Sarpten, G Mulla, N Türkseven
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları …, 2016
102016
Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik geliştirilen sürdürülebilir çevre eğitim programının etkililiği
N Kaşot
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2016
102016
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören ilköğretim öğretmen adaylarının çevre ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tutumları ve çevre bilgi düzeylerinin saptanması
N Kaşot
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2012
102012
Öğretmenlere Yönelik Çevre Eğitimi
N Kaşot
Yayımlanmamış Kitap, 0
10
Approaches of School Administrators toward Teachers with Different Types of Human Nature: The Cyprus Case
N Karasel Ayda, N Kaşot, A Güneyli
Behavioral sciences 8 (8), 66, 2018
52018
Çevre eğitimi
N Kaşot
Ankara: Eğiten Kitap, 2017
52017
Technology and Drama based Creative Collaborative Writing in Teaching
Ç Dimililer, M Kurt, N Kaşot, O Sözüdoğru
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (8 …, 2017
42017
Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından …
EB ÖZDEMİR, N KAŞOT
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 3 (1), 16-39, 2015
42015
Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study
S Ilseven, N Kasot, IF Gulcan
Anthropologist 23 (1-2), 199-208, 2016
32016
Research on Historical Environments in Elementary Schools' Social Sciences Textbooks Taught in Northern Cyprus.
N Kasot, M Özsezer
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (4), 326-337, 2015
32015
Impact of quarries on the Kyrenia mountains (Cyprus) towards human and natural environment
S İlseven, N Kaşot
Journal of Environmental Biology 41 (2), 323-327, 2020
22020
Views of prospective teachers from North Cyprus and England towards a sustainable environment: a comparative case study
N Kasot, G Dagli
International Journal of Educational Sciences 15 (1-2), 196-213, 2016
22016
Awareness of consequence of high school students on loss of bio-diversity
N Kaşot, S Özbaş
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (4), 316-325, 2015
22015
INVESTIGATION OF THE HISTORICAL ENVIRONMENT CONTENT IN NORTHERN CYPRUS SECONDARY SCHOOL TURKISH HISTORY TEXTBOOKS.
N KAŞOT, M ÖZSEZER
Electronic Turkish Studies 12 (4), 2017
12017
Kıbrıs Adası’nda dağılış gösteren çizgili kaplumbağa’nın MauremysRivulata ekolojisi ve biyolojisi hakkında bir ön çalışma
N Kaşot
Kıbrıs Araştırmaları Dergisi 17 (40), 35-58, 0
1
Ders Denetimi ve Denetmenlere İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri: KKTC Örneği
M Güneyli, N Kaşot
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları 1 (1), 68-94, 2022
2022
International Journal of Learning and Teaching
M Guneylia, N Kasot
2021
Impact of mobile-assisted learning activities on the life-long learning qualifications of teacher candidates
E Soykan, N Kaşot
Quality & Quantity 52, 685-694, 2018
2018
THE ROLE OF TABLET PCS IN SCIENCE EDUCATION: A CASE STUDY OF NORTH CYPRUS
N Kasot, E Soykan
PONTE International Journal of Science and Research 73 (8), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20